središnja
Foto: Pixabay

Europska središnja banka (ESB) provest će sveobuhvatnu procjenu pet hrvatskih banaka. Procjena će se provesti na temelju zahtjeva Hrvatske za uspostavu bliske suradnje između ESB-a i Hrvatske narodne banke, priopćili su iz HNB-a.

Testu će biti podvrgnute Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, Erste & Steiermaerkische Bank, OTP banka Hrvatska i Hrvatska poštanska banka.

“Te su institucije odabrane na temelju njihove veličine, profila rizika i opće važnosti za nacionalno gospodarstvo. Pritom je uzeto u obzir nekoliko elemenata, na primjer poslovni model institucije, unutarnje upravljanje i upravljanje rizicima, rizik kapitala, likvidnosni rizik i rizik izvora financiranja te povezanost s ostatkom financijskog sustava”, pojašnjavaju u ESB-u.

Procjena, koja će obuhvatiti pregled kvalitete imovine i testiranje otpornosti na stres, provodi se nakon što je Hrvatska u svibnju 2019. podnijela zahtjev za uspostavu bliske suradnje između ESB-a i Hrvatske narodne banke.

Nadzor banaka prema uobičajenoj metodi ESB-a

Sveobuhvatna procjena dio je procesa uspostave bliske suradnje između ESB-a i nacionalnog nadležnog tijela države članice EU-a čija valuta nije euro.

Pregled kvalitete imovine i testiranje otpornosti na stres zasnivat će se na metodologijama koje nadzor banaka ESB-a primjenjuje u svojim redovitim sveobuhvatnim procjenama kreditnih institucija koje su nedavno svrstane u značajne ili koje bi mogle postati značajne.

Za pregled kvalitete imovine primijenit će se ESB-ova posuvremenjena metodologija, koja je objavljena u lipnju 2018. i koja je usklađena s računovodstvenim standardom MSFI 9, navodi se u priopćenju HNB-a.

Očekuje se da će procjena započeti u rujnu 2019. i da će rezultati biti dovršeni u svibnju 2020. Procjena banaka provest će se na temelju podataka na dan 30. lipnja 2019.

Tri opća cilja sveobuhvatne procjene

Opći ciljevi svake sveobuhvatne procjene koju Europska središnja banka provodi su (1) poboljšanje kvalitete dostupnih informacija o stanju banaka, (2) utvrđivanje problema i provedba potrebnih korektivnih mjera te (3) procjena jesu li banke suštinski zdrave.

“Pregledom kvalitete imovine procjenjuje se adekvatnost vrednovanja bilančnih izloženosti, a testiranjem otpornosti na stres procjenjuje se otpornost banke u stresnom makroekonomskom scenariju, koji u pravilu pretpostavlja ekonomsku recesiju. Obje sastavnice usmjerene su prije svega na rizike za kapital.

Druga područja rizika, npr. likvidnosni rizik, operativni rizik i pranje novca, nisu obuhvaćeni procjenom”, navedeno je na službenim stranicama ESB-a.

ESB procjenjuje i hrvatske propise

Europska središnja banka će procijeniti i odgovarajuće hrvatske propise kako bi se osigurala obveza Hrvatske narodne banke da donese sve mjere koje se odnose na hrvatske kreditne institucije koje ESB zatraži. U sklopu te procjene ESB će uzeti u obzir i praktičnu provedbu takvih propisa.

Istodobno nadzor banaka ESB-a blisko surađuje s Hrvatskom narodnom bankom s obzirom na njezinu moguću buduću ulogu nacionalnog nadležnog tijela u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma.

“Koraci koji su dosad poduzeti s tim u vezi u skladu su s koracima koji su nedavno poduzeti za Bugarsku, kaže se u priopćenju HNB-a.

Pročitajte i ovo:
Euro za Hrvatsku može biti nova šansa, hoće li je prokockati?