upute
Foto: Pixabay

Za sutra je predviđeno glasovanje u UK parlamentu o načinu izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU te hoće li doći do sporazuma o izlasku ili ne. Hanfa, koja je analizirala izloženost domaćih subjekata britanskom tržištu, pozvala je korisnike financijskih usluga na osobitu pozornost, posebno u slučaju ako ne bude postignut sporazum o izlasku i ne bude predviđeno prijelazno razdoblje za izlazak UK-a iz sustava EU-a (tzv. no-deal Brexit).

Također je objavila upute financijskim institucijama i njihovim korisnicima o koracima koje moraju poduzeti kako bi zaštitili svoje poslovanje i ulaganja.

Zbog izlaska Velike Britanije iz EU-a Hanfa međutim ne očekuje, kako je navela u priopćenju, “materijalizaciju sistemskih rizika na domaćem tržištu kapitala”.

“Nakon izvršene analize stanja, prikupljenih podataka od subjekata nadzora i utvrđene relativno male izloženosti domaćih subjekata britanskom tržištu, Hanfa ne očekuje materijalizaciju sistemskih rizika na domaćem tržištu kapitala. No, bez obzira na relativno nizak stupanj rizika pozivamo sve sudionike tržišta da redovito prate informacije o izlasku Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije te svoje poslovanje prilagođavaju aktualnim okolnostima”, izjavio je predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman.

Pripremiti alternativne mogućnosti za provođenje transakcija

Hanfa je upozorila kako će britanski subjekti koji na području EU-a, pa tako i u Hrvatskoj, izravno pružaju određene financijske usluge, u trenutku izlaska UK-a iz sustava EU-a izgubiti to pravo, osim ako na vrijeme ne ishode nove dozvole za rad na području pojedinih država članica EU-a.

S druge strane, hrvatski subjekti koji koriste financijske usluge društava iz UK-a trebaju provjeriti jesu li ona osigurala preduvjete za nastavak suradnje, bez obzira na način izlaska UK-a iz EU-a.

“Uputno je pripremiti i alternativne mogućnosti za provođenje transakcija ili korištenja usluga, primjerice, sklapanjem ugovora sa sličnim društvima u drugim državama članicama EU-a”, upozorava Hanfa i dodaje kako je posebno važno hoće li biti postignut sporazum o izlasku te hoće li i u kojim područjima postojati dogovoreno prijelazno razdoblje.

Upute investicijskim društvima

Hrvatska investicijska društva (brokerske kuće) koja se bave pružanjem investicijskih usluga u UK-u, ako žele nastaviti pružati te usluge, morat će do 28. ožujka 2019. prilagoditi svoje poslovanje novom britanskom režimu.

Nadležno britansko tijelo UK Financial Conduct Authority objavilo je informacije u vezi s privremenim režimom koje se mogu pronaći ovdje i ovdje.

“Hrvatska investicijska društva i britanska investicijska društva notificirana u Hrvatskoj dužna su svoje klijente pravovremeno, točno i potpuno obavijestiti o promjenama koje za njih donosi izlazak UK-a iz EU-a, a posebno u slučaju nepostizanja sporazuma o istupanju”, navodi se u priopćenju Hanfe.

Hanfa je također uputila hrvatske investicijske i mirovinske fondove, kao i ostale institucionalne ulagatelje koji ulažu u financijske instrumente u UK-u (što će postati ulaganje u treću zemlju) da vode računa o novom pravnom okviru koji će se primjenjivati na njihova ulaganja i propisane limite ulaganja.

Društva za upravljanje također trebaju imati pripremljene modele obavješćivanja ulagatelja o utjecaju novonastalih okolnosti na investicijske strategije pojedinih fondova.

Upute korisnicima osiguranja

Britanska društva za osiguranje i reosiguranje nakon izlaska iz EU-a također više neće moći pružati usluge na području Hrvatske kao do sada.

“Važno je napomenuti da bi korisnici ugovora o osiguranju i reosiguranju koji su sklopljeni s društvima za osiguranje iz UK-a, gubitkom odobrenja tih društava za obavljanje poslova na području EU-a, mogli imati potencijalne rizike u odnosu na ispunjenje potraživanja iz postojećih ugovora, osim onih koja nakon izlaska UK-a iz EU-a na području Hrvatske osnuju podružnicu.

Stoga upućujemo osobe koje imaju sklopljene ugovore s društvima za osiguranje čije je sjedište u UK-u da kontaktiraju spomenuta društva i njihovo nadzorno tijelo (Bank of England), u vezi s potrebnim koracima da bi se osigurao kontinuitet usluga i ispunjenje obveza osiguratelja iz sklopljenih ugovora o osiguranju”, upozorila je Hanfa.

Pročitajte i ovo:
U strahu od kaotičnog Brexita Britanci gomilaju hranu, lijekove, hladnjake…