blockchain partnerstvu
Ilustracija: Fotolia

Blockchain tehnologija predstavlja do sada najozbiljniju prijetnju bankarstvu i uopće percepciji novca. Kriptovalute temeljene na blockchainu ne samo da bi mogle zamijeniti centralizirani bankarski sustav plaćanja, već bi mogle istisnuti iz upotrebe i sami papirnati novac.

No, blockchain ima puno širu primjenu od kriptovaluta, omogućuje eliminiranje posrednika između kupaca i prodavača, čime dramatično mijenja mnoge industrije, ne samo financijsku. Očekuje se, naime, da će blockchain tehnologija utjecati na digitalne usluge i promijeniti poslovne modele u brojnim područjima, kao što su zdravstvene usluge, energetika, logistika, upravljanje pravima intelektualnog vlasništva ili javne usluge.

“Ne treba nam nužno pogled u daleku budućnost i razmišljanje o kolonizaciji svemira, energiji fuzije, ili kiborzima, dovoljno je samo ekstrapolirati trendove koji su već tu, koji nam daju uvid u to što tehnologija omogućuje poslovanju, te koje su to prednosti postojećih tehnoloških trendova koje bi svaki CFO morao znati”, kaže Vuk Vuković, direktor i suosnivač firme Oraclum Intelligence Systems Ltd., koji će uz ostale predavače i paneliste o najvažnijim trendovima u području robotske automatizacije procesa, primjeni robotike i umjetne inteligencije u financijama te o različitim aspektima blockchain tehnologije raspravljati na konferenciji CFO budućnosti koju 28. ožujka organizira Deloitte.

EU prigrlila blockchain tehnologiju

Ubrzane tehnološke promjene prisilile su i regulatore na kreiranje novih pravila. Početkom ove godine na snagu je stupila direktiva Europske unije o decentralizaciji platnog prometa PSD2 kojom se omogućuje ulazak na to tržište novih nebankarskih kompanija i dodatno pojačava konkurenciju među bankama.

I Europska komisija nedavno je objavila Akcijski plan koji sadržava različite mjere u području financijskih inovacija do kojih dolazi korištenjem novih tehnologija kao što su blockchain, umjetna inteligencija ili tzv. računarstvo u oblaku (cloud services).

Blockchain tehnologija će utjecati na digitalne usluge i promijeniti poslovne modele u brojnim područjima, kao što su bankarstvo, zdravstvene usluge, energetika, logistika, upravljanje pravima intelektualnog vlasništva ili javne usluge.

Najvažniji cilj Akcijskog plana je uspostava jedinstvenog tržišta kapitala i digitalnog jedinstvenog tržišta na području EU, dok će kompanije zahvaljujući direktivi PSD2 moći kreirati i nuditi usluge koje klijenti prije nisu imali.

“Najglasnije je odjeknuo regulatorni aspekt Akcijskog plana i to u području crowdfundinga, s naglaskom na transparentnost, upravljanje rizicima i nadzor, a sve s ciljem osiguravanja jedinstvenog EU tržišta na kojemu bi on-line platforme za crowdfunding slobodno nudile i pružale svoje usluge malim i srednjim kompanijama širom EU, a ne samo u matičnim zemljama u kojima su osnovane”, kaže viceguverner Neven Barbaroša.

Rascjep između novih i starih igrača ogroman

HNB je već nekoliko puta javnost obavještavao o svom stavu o kriptovalutama, njihovom statusu, utjecaju na platni promet i monetarni sustav zemlje, a za Prvi plan viceguverner Barbaroša pojašnjava kako HNB blockchain odvaja od kriptovaluta i promatra ga kao tehnologiju koja se još uvijek razvija.

“Kao i svaka tehnologija, centralizirana ili decentralizirana, blockchain ima svoje prednosti i nedostatke. Što se tiče potencijalne upotrebe u području plaćanja, preostaje vidjeti koji stupanj sigurnosti i brzine obrade transakcija blockchain može doseći u budućnosti, jer o tome će ovisiti njegova stvarna upotrebljivost u ključnim financijskim infrastrukturama”, ističe Barbaroša.

O stupanju sigurnosti i brzini obrade transakcija koju blockchain može doseći u budućnost ovisit će njegova stvarna upotrebljivost u ključnim financijskim infrastrukturama.

Nikola Škorić, direktor Electrocoina i vlasnik jedine hrvatske bitcoin mjenjačnice, kaže kako se tradicionalna financijska industrija sve više otvara prema kriptovalutama i blockchain tehnologijama.

“Rascjep između novih i starih igrača još uvijek je, međutim, ogroman. Uloga novih igrača poput našeg Electrocoina na tržištu je još uvijek zanemariva, a takva će vjerojatno i ostati dok god nas “stari igrači” gledaju s dubokim nepovjerenjem”, smatra Škorić.

Poput Vukovića i Škorić napominje kako je blockchain tehnologija, samo devet godina od kada se pojavila, našla svoju primjenu u mnogim industrijama. S blockchainom se eksperimentira u industriji lanaca opskrbe, na blockchain se stavljaju javnobilježničke isprave, kupoprodajni ugovori, osobni podaci i zemljišne knjige. Za očekivati je da će prodor novih tehnologija ubrzano nastaviti i u ostale sektore, što pred sva poduzeća stavlja nove, još uvijek teško sagledive izazove.

Za CFO konferenciju možete se prijaviti ovdje.