sudovi
Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja / Izvor: Lider

Mladen Cerovac, predsjednik Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, u intervjuu Jutarnjem listu između ostalog je govorio o bezuspješnoj borbi Agencije protiv kartela. Cerovac je prvi put na neobičnu praksu hrvatskih sudova koji su srušili sve odluke Agencije usmjerene protiv kartela prvi put javno upozorio u studenom godine.

Tada je izjavio kako hrvatski sudovi nemaju jasan smjer u pogledu odluka Agencije (AZTN) u slučajevima kartela, o čemu smo pisali ovdje. U današnjem intervjuu Jutarnjem listu, Cerovac je zaoštrio retoriku i upozorio da je standard dokaza koje traže hrvatski sudovi takav da znači gotovo otvoreni poziv poduzetnicima da se slobodno dogovaraju o cijenama.

Sudovi ruše odluke protiv kartela

Cerovac je podsjetio da je AZTN detektirao nekoliko kartela, pokrenuo postupke protiv njih i izrekao im visoke novčane kazne. Međutim, Visoki upravni sud odnosno Ustavni sud srušili su odluke Agencije. Pristup hrvatskih sudova kartelima Cerovac je opisao sljedećim riječima:

“Standard dokaza koji traže naši sudovi jest takav da ga nije moguće ostvariti. Dakle, ako ćemo držati standard dokaza viši od kriterija u bilo kojoj članici EU ili u svijetu, ni jedan kartel ne može biti dokazan!

Evo i primjera: naš sud ne priznaje zapisnik strukovnog udruženja pri HGK – dakle, službeni dokument – gdje je konstatiran dogovor o cijeni. Ne prihvaća ni izjave u novinama, gdje poduzetnici sami otkrivaju da su se dogovorili za cijenu rada. A, ne priznaje ih zato što smatra da dogovor o cijeni rada nije isto što i dogovor o cijeni usluge zaštitara, iako ta ista cijena rada čini nekih 50 ili više posto cijene njihove usluge. Ako se dakle dogovorite o 50 posto cijene neke usluge, za sud to nije dogovor o cijeni.

sudovi
Foto: Pixabay

Dogovori strukovnih udruženja – edukativni?

Ima toga još. Jedno strukovno udruženje, primjerice, u svojem zapisniku navodi da u narednoj godini neće podizati cijene svojih usluga, a ako ih poveća, bit će to samo za stopu inflacije. Sud međutim tvrdi da se to ne može uzeti kao dokaz jer je to rečeno na kraju sastanka tog udruženja, kada su neki sudionici već otišli, te od nas traži da dokažemo da je zapisnik dostavljen svim sudionicima sastanka.

Ili, što reći na slučaj ortodonata, na čijoj su internetskoj stranici tri godine stajale fiksne cijene usluga?! Komora ortodonata nema pravo donošenja odluka o cijenama, to za njih može napraviti Stomatološka komora, ali nije. Mi smo ih za kartel simbolično kaznili sa 100.000 kuna, ali sud je i to srušio i zaključio da oni nisu kartel, nego udruženje koje služi edukaciji”.

Cerovac je nadalje rekao da je AZTN podnio zahtjev za izvanredno ispitivanje zakonitosti ove odluke i sada čeka odluku Vrhovnog suda.

Upozorio je da je AZTN doveden u situaciju da će moći kažnjavati “samo one kartele čiji se svi članovi samostalno jave i obavijeste Agenciju o svojem članstvu te ako još dostave i pisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o tome.”

Poziv poduzetnicima na slobodno dogovaranje cijena

“Nastavi li se ovakva praksa, mi se kartelima više nećemo moći baviti jer je standard dokaza i razumijevanje koncepta kartela u Hrvatskoj takav da to znači gotovo otvoreni poziv poduzetnicima da se slobodno dogovaraju o cijenama”, rekao je Cerovac.

Istaknuo je da neovisni pravni stručnjaci imaju ozbiljne rezerve u pogledu sudskih odluka u ovim slučajevima te da bi se, ako se nastavi takva praksa, o primjeni propisa o kartelima u Hrvatskoj mogla diskretno zainteresirati i Europska komisija.

Pojasnio je da se kartelisti u razvijenom svijetu udružuju radi ekstraprofita, a u Hrvatskoj kako bi se održali na tržištu. “Tako da se cijena formira prema cijeni najneučinkovitijeg člana kartela, zbog čega svi plaćamo više cijene”, izjavio je predsjednik Vijeća Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja u intervjuu Jutarnjem listu.