20
Goran Aleksić / Foto: Prvi plan

Udruga Franak priopćila je danas kako presuda Županijskog suda u Zadru prema kojoj banka mora vratiti dužniku preplaćene kamate po kreditu u švicarskom franku i to nakon što je konvertirao kredit u euro, potvrđuje da konverzijom nije ukinuto pravo na obeštećenje.

Udruga Franak oglasila se novim priopćenjem nakon što su Hrvatska udruga banaka (HUB) i Raiffeisenbank Austria (RBA) prije nekoliko dana objavili svoje tumačenje prema kojem se presuda Visokog trgovačkog suda u dijelu ništetnosti valutne klauzule kod kredita u švicarskim francima ne odnosi na kredite koji su konvertirani.

>> Valutna klauzula ‘švicaraca’ ništetna, dužnici očekuju povrat 10 milijardi kuna

HUB: Udruga Franak pogrešno tumači presudu Visokog trgovačkog suda

U HUB-u tumače kako je pozicija korisnika kredita vezanih uz švicarski franak zakonskim izmjenama iz 2015. izjednačena s pozicijom dužnika koji su podizali kredite vezane uz valutnu klauzulu u eurima.

Prema tumačenju HUB-a udruga Franak na pogrešan način interpretira presudu Visokog trgovačkog suda i ističe da će sudovi ocjenjivati značaj i pravni doseg navedene presude, “posebice ako se ima u vidu da nije iscrpljen ni pravni put u sudskom odlučivanju u navedenom predmetu”.

Udruga Franak je danas objavila kako je na Županijskom sudu u Zadru potvrđena presuda Općinskoga suda u Zadru na temelju koje banka mora vratiti dužniku tužitelju preplaćene kamate po CHF kreditu, i to nakon što je tužitelj konvertirao taj kredit u euro na temelju “zakona o konverziji”.

Udruga Franak: Sudovi presuđuju u korist dužnika bez obzira na konverziju

Osim spomenute presude, tvrde u Udruzi Franak, zadnjih mjeseci doneseno je još pet rješenja Županijskoga suda u Zagrebu te jedno rješenje Županijskoga suda u Rijeci, kojima se utvrđuje da se mora ponoviti postupak na prvome stupnju radi utvrđenja visine obeštećenja za potrošače koji su također konvertirali CHF kredite.

Udruga navodi kako u svim tim presudama i rješenjima uz ostalo stoji da konverzijom nisu sanirani razlozi za ništetnost ugovorene odredbe o promjenjivoj kamatnoj stopi kao i da prema Zakonu o obveznim odnosima, ništetan ugovor ili njegov dio ne postaje valjan onda kada uzrok ništetnosti naknadno nestane.

Tužitelji, isto tako, bez obzira na aneks, imaju interes utvrđivati ništetnost ugovornih odredaba iz osnovnog ugovora, kaže se u priopćenju.

švicaraca
Foto: Pixabay

“Možemo već sada izjaviti da imamo zavidan broj sudskih odluka županijskih sudova kojima se nedvojbeno utvrđuje da dužnici koji su konvertirali svoje CHF kredite imaju pravo zahtijevati proglašenje ništetnosti ugovora odnosno pojedinih ugovornih odredaba, i da konverzija CHF kredita nije zapreka da sudovi utvrde ništetnost ugovora ili njegovih dijelova nakon što su pojedine odredbe koje su utvrđene ništetnima konvalidirane”, ističe se u priopćenju Udruge Franak.

RBA: Presuda ne vrijedi jedanko za sve dužnike

Osim HUB-a javno je istupila i RBA koja također smatra da se presuda Visokog trgovačkog suda ne odnosi na konvertirane kredite.

“Presuda Visokog trgovačkog suda je utvrdila ništavnost valutne klauzule u švicarskim francima (CHF) na kolektivnoj razini, ali ta ništavost je otklonjena konverzijom u euro, valutu koja je prema presudi VTS-a zakonita i valjana”, smatraju u RBA-u.

Naglašavaju da se radi o deklaratornoj presudi, odnosno presudi koja ne vrijedi za svakog potrošača na jednak način.

“Želimo naglasiti činjenicu da bi se u svakom pojedinačnom slučaju utvrđivalo činjenično stanje te sve okolnosti. To bi također za sobom povlačilo i snošenje odgovornosti. Raiffeisen banka trenutno razmatra sve pravne mogućnosti koje su joj na raspolaganju, sukladno svim važećim propisima, te će u zakonskim rokovima poduzeti sve mjere koje smatra primjerenim i dostupnim”, priopćila je RBA-a.

Podsjećamo, čelnici Udruge Franak preporučili su svojim članovima i svima drugima koji su oštećeni kreditima u švicarskim francima pokretanje privatnih tužbi protiv banaka.

Danas naglašavaju da će konačnu odluku o spornom pitanju donijeti Vrhovni sud.

Pročitajte i ovo:
Aleksić: Banke će građanima morati vratiti 15 milijardi kuna