dugova
Barbara Cerinski, Matija Arapović, Miriam Kervatin i Mario Strinavić / Izvor: HUAN

Udruga Blokirani i Hrvatska udruga agencija za naplatu potraživanja (HUAN) potpisali su sporazum kojim su definirali nova pravila u naplati dugova.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare Blokirani i ‘utjerivači dugova’ su objavili i da se obje udruge protive prijedlogu novog Ovršnog zakona jer smatraju da će njime građani, osobito socijalno ugroženi, doći u još nepovoljniji položaj nego sada, dok će gospodarstvenicima donijeti dodatne teškoće.

Nova pravila naplate dugova

Agencije za naplatu potraživanja sporazumom su se obvezale da će razmotriti kako dužnicima omogućiti reprogram duga, otpis zateznih kamata, troškova, “a u iznimnim situacijama i glavnice, ovisno o okolnostima konkretnih slučajeva čije će rješavanje biti definirano individualnim pristupom svakom pojedinom slučaju”.

Osim toga, udruge su suglasne da se u realnim situacijama prakticira izvansudski proces naplate, bez pokretanja ovršnog postupka sve dok se ne ugrožava zakonska osnova potraživanja te da se zainteresiranima ispostavi pisana potvrda o namirenju potraživanja.

Dogovoreno je i da agencije više neće uznemiravati dužnike učestalim pozivima, kao što im se prigovaralo, niti će u komunikaciji s potrošačima primjenjivati agresivnu praksu.

O sporazumu Udruga Blokirani i HUAN su pregovarali oko mjesec dana. Barbara Cerinski, direktorica EOS Matrixa, kazala je da mnogi nisu vjerovali da će ovakvog sporazuma ikad doći.

Početak dijaloga ‘utjerivača dugova’ i dužnika

“Danas smo ovdje kako bismo pokazali da je sve moguće ako postoji zajednički interes za pronalazak učinkovitih rješenja. Nama je ovo prilika da se naglasi kako će se pitanje duga građana riješiti ranije i povoljnije za dužnika ako postoji dijalog s vjerovnicima”, izjavila je Cerinski.

“Sporazum definira početak dijaloga kako bismo vidjeli što muči drugu stranu, u ovom slučaju Blokirane, da to predočimo našim članovima i pokušamo naći dobro rješenje, kao i da zajedno kažemo da je novi Ovršni zakon u ovoj formi loš i da ga ne prihvaćamo”, rekao je predsjednik HUAN-a Matija Arapović na konferenciji za medije.

Arapović je kazao da agencije individualno pristupaju svakom dužniku, te da ne mogu generalno reći da će nešto otpisati.

HUAN pozdravlja dodatnu regulaciju poslovanja agencija

“Ali svakom dužniku, bez obzira na problem, pristupamo tako da vidimo što on sam može podmiriti, a kakve su naše opcije. Tako postižemo dogovore i sporazume o potraživanjima”, rekao je Arapović i dodao da članice HUAN-a posluju u skladu s postojećim hrvatskim zakonima te da pozdravljaju mogućnost dodatne regulacije njihova poslovanja.

Miriam Kervatin, predsjednica Udruge Blokirani, izjavila je kako već pet godina želi navesti izvršnu vlast da prestane s kriminalizacijom Ovršnog zakona na štetu građana.

“Međutim, kako razgovori s predstavnicima države nisu urodili plodom, odlučili smo sami krenuti u dogovore sa svim dionicima dužničko-ovršne krize”, naglasila je Kervatin. Najavila je da će Udruga Blokirani otvoriti pregovore i s ostalim institucijama, Hrvatskom udrugom banaka, Hrvatskom javnobilježničkom komorom i Hrvatskom odvjetničkom komorom.

Pročitajte i ovo:
‘Utjerivači dugova’ izvan kontrole, čeka se direktiva Europske komisije?