poslovna klima
Martina Dalić, potpredsjednica Vlade; snimio Dalibor Dobrić

Vlada je 8. ožujka prihvatila akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva u 2018. koji sadrži 98 mjera čijom će se provedbom troškovi poduzetnika smanjiti za 625,9 milijuna kuna.

Najveće uštede, 571,5 milijuna kuna, planiraju su u području Porezne uprave. Samo ukidanjem obveze vođenja evidencije o isplaćenom dohotku od nesamostalnog rada poduzetnici bi se trebali rasteretiti za 470,6 milijuna kuna.

Poduzetništvo regulira čak 570 propisa

Potpredsjednica Vlade Martina Dalić kazala je da je Ministarstvo gospodarstva uspostavilo sustav i metodologiju za mjerenje troškova regulacije s ciljem njihovog sustavnog smanjivanja. Cjelokupnim mjerenjem utvrđeno je da postoji 570 različitih propisa koji imaju učinak na gospodarske subjekte, a u kojima je sadržano 1.800 različitih administrativnih obveza za gospodarstvo.

“Tijekom protekle godine provedena je analiza 200 propisa, u kojima je utvrđeno postojanje 600 različitih obveza, za koje je izračunato i procijenjeno da stvaraju gospodarstvu trošak regulacije od oko 5,1 milijardu kuna”, rekla je Dalić.

Samo na ukidanju obveznog evidentiranja isplaćenih plaća poduzetnici će uštedjeti 571,5 milijuna kuna

Akcijski plan administrativnog rasterećenja za ovu godinu sadrži 98 različitih mjera, čijom će se provedbom ukupni trošak administrativnog opterećenja smanjiti za 12 posto.

Dalić je naglasila kako je ovaj akcijski plan drugi u nizu, dok se ispunjenje prvog plana očekuje za nekoliko mjeseci.

Plan donosi mjere koje uključuju konkretno ukidanje obveze vođenja niza evidencija, registara iz nadležnosti porezne i carinske uprave, što donosi jednostavnije i jeftinije poslovanje za više od 90 tisuća poslovnih subjekata.

Kome ostaje turistička članarina?

Smanjuje se i broj odobrenja u turističkom sektoru, ukidaju se razni ispiti za djelatnike u turizmu te se planira ukidanje plaćanja turističke članarine za IT sektor i druge djelatnosti koje nisu usko vezane uz turizam, rekla je Dalić.

Ukida se i niz rješenja, dozvola, odobrenja koje je do sada bilo potrebno ishoditi u fitosanitarnoj zaštiti, akvakulturi i slatkovodnom ribarstvu, a ukidanje plaćanja naknada za opće korisnu funkciju šuma za sve poduzetnike s prihodom nižim od tri milijuna kuna je već u proceduri usvajanja, naglasila je Dalić.

Predlaže se i smanjivanje značajnog broja suglasnosti i potvrda potrebnih za obavljanje geodetske djelatnosti. Još jedna skupina pojeftinjenja koju donosi akcijski plan odnosi se na digitalizaciju, odnosno proširivanje elektroničke komunikacije u dostavljanju tijelima državne uprave različitih izvješća, obrazaca i zahtjeva.