osiguranje radnika
Foto: Igor Soviček / Prvi plan

Iako osiguranje od odgovornosti postoji na hrvatskom tržištu već duže vrijeme, teško se oteti dojmu da mnogi menadžeri ne razumiju u potpunosti tu vrstu osiguranja. S druge strane, sve je veći pritisak na poduzetnike da se prilagode standardima u poslovanju koji postoje na tržištu Europske unije i nekim drugim razvijenijim svjetskim tržištima.

Bitan segment poslovanja je upravo osiguranje od odgovornosti o kojem često ovisi uspjeh u plasmanu roba i usluga.

Ako potencijalni kupac vašeg proizvoda ili usluge ima mogućnost da bira između dvije slične ponude u kojoj jedan od ponuđača ima ugovoreno kvalitetno osiguranje od profesionalne odgovornosti ili odgovornosti za svoj neispravni proizvod, a drugi nema, jasno je da će puno bliži pobjedi biti onaj poduzetnik koji se kvalitetno zaštitio jer je time zaštitio i svoga klijenta.

Postoje mnoge vrste osiguranja od odgovornosti i neću se u ovom tekstu dotaći baš svih, ali probat ću približiti one koje smatram najbitnijima i s kojima se u poslovnoj praksi najčešće srećemo.

Osiguranje prema trećim osobama

Osiguranje od javne odgovornosti prema trećim osobama treba doslovno svaka tvrtka. Pokriva građansko-pravnu izvan ugovornu odgovornost osiguranika, a pruža se osiguravajuća zaštita za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, te oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. Ugovaranjem police javne odgovornosti obvezu za nadoknadu te štete ste prebacili na teret osiguravatelja, maksimalno do iznosa obeštećenja po šteti koji ste definirali na polici.

Bitno je razjasniti tko su to treće osobe. Najjednostavnije rečeno, to su svi oni ljudi koje ne možemo uvrstiti u kategoriju svojih djelatnika ili ugovornih partnera.
Kod definiranja polica odgovornosti općenito, pa tako i onih za javnu odgovornost, ono što klijent dogovara s osiguravateljem i o čemu ovisi konačna visina premije jest maksimalan iznos odštete po jednoj šteti i agregatni limit za sve štete unutar jedne osigurateljne godine.

Osim toga, na visinu premije također utječe iznos ugovorenog samopridržaja (franšize) i teritorijalno pokriće. Ako pristanete sami snositi dio štete i odreknete se prijave malih šteta, premija će sa sniziti. Ugovaranje polica bez samopridržaja ili bez agregatnog limita poskupljuje osiguranje.

Nema univerzalnog savjeta kako pristupiti ugovaranju police odgovornosti. Zajedno s brokerom trebate dobro analizirati rizik i svoju platežnu moć i pronaći najkvalitetnije rješenje.

osiguranje od odgovornosti
Foto: Fotolia

Pouka iz Londona

Kada sam prvi put bio u Londonu šokirala me količina reklama raznih odvjetničkih ureda koji ljude pozivaju da im se jave, ako su bilo gdje doživjeli neku nezgodu i ozljedu koju nisu naplatili. Često se kod nas zna čuti pogrešno razmišljanje kako je dobro to što se mi još nismo pretvorili u naciju tužibaba, kako nam često djeluju ljudi koji dolaze iz ekonomski bolje razvijenih zemalja. Potpuno pogrešna percepcija je u pitanju jer ti ljudi uopće nisu tužibabe, samo su s vremenom naučili konzumirati svoja prava.

Kada padnete i slomite nogu u McDonald’su te od njih za to potražujete odštetu, znajte da ju isplaćuje njihov osiguravatelj jer se tvrtka zaštitila od takvih slučajeva. Ako padnete u polomljeni šaht na bilo kojoj cesti, tvrtka koja održava ceste trebala bi imati policu osiguranja od odgovornosti i svoju naknadu ćete dobiti iz takve police.

Brokeraj Igora Sovičeka: Što ako padne snijeg na Uskrs?

Ako se na vas sruši trula platana na Zrinjevcu, zna se tko je odgovoran za održavanje Zrinjevca i mora imati policu kojom i vas i sebe štiti od takvih slučajeva.

Osiguranje djelatnika: odgovornost vs. nezgoda

Pokriće za odgovornost moguće je proširiti tako da ono pokriva i štete prema vlastitim djelatnicima. Ako ste i to ugovorili na svojoj polici odgovornosti, zapravo ste kupili za djelatnike status trećih osoba.

Često primjećujem da menadžeri, kada je osiguranje vlastitih djelatnika u pitanju, znaju biti pogrešno uljuljani u sigurnost jer su ih za slučaj smrti i ozljeda osigurali policom osiguranja od nezgode. U Hrvatskoj se najčešće sreće polica nezgode sa svotom za slučaj trajne invalidnosti od 100.000 do 200.000 kuna.

Najčešće svota osiguranja za slučaj smrti bude dvostruko niža od tog iznosa. Ako po takvoj polici radnik pretrpi ozljedu i ostane trajni invalid, osiguravatelj mu isplati od sto do 200 tisuća kuna, ovisno o tome koliku ste svotu na polici nezgode za djelatnike ugovorili.

osiguranje od odgovornosti
Foto: Fotolia

3,5 milijuna za ozljedu na radu

Najviši odštetni zahtjev po jednom takvom nesretnom slučaju s kojim sam se kod nas sreo iznosi 3,5 milijuna kuna. Oštećeni je od svojeg poslodavca zatražio naknadu za troškove liječenja, regres prema HZZO-u i sve one plaće koje bi zaradio do mirovine da mu se nije desila teška ozljeda na radu zbog koje je ostao sto postotni invalid i radno nesposoban.

Polica osiguranja od nezgode uopće ne nudi mogućnost ugovaranja takvog osiguranja koje bi u potpunosti zaštitilo poslodavca od toga da će djelatniku morati isplatiti sve plaće koje bi ovaj mogao zaraditi do kraja života da nije ostao radno nesposoban zbog ozljede na radu. To jedino možete osigurati policom odgovornosti prema vlastitim djelatnicima.

Osiguranje profesionalne odgovornosti

Treća vrsta osiguranja od odgovornosti koju želim spomenuti jest osiguranje profesionalne odgovornosti. To osiguranje štiti vas od šteta koje zbog pogrešaka u obavljanju posla možete učiniti svojim klijentima ili bilo kojem ugovornom partneru.

Naši osiguravatelji nude tu vrstu osiguranja onim djelatnostima kojima je ona zakonski propisana kao uvjet za registraciju i obavljanje te djelatnosti, a ima i nekih izuzetaka od tog pravila. Nadam se da će se uskoro mogućnost takvog osiguranja ponuditi svim djelatnostima koje za to imaju objektivnu potrebu.

Klasični primjeri djelatnosti koje moraju imati takvo osiguranje su liječnici, odvjetnici, brokeri, arhitekti, geodeti, inženjeri građevine, kontrolori leta, javni bilježnici, stečajni upravitelji i neke druge djelatnosti.

Ako ste angažirali geodeta da vam izmjeri i označi teren za gradnju kuće i nakon što ste izgradili pola kuće shvatite da je pogriješio i da se kuća mora izgraditi na drugom mjestu, iz njegove police profesionalne odgovornosti ćete naplatiti trošak rušenja i ponovne gradnje kuće.

osiguranje od odgovornosti
Foto: Fotolia

Osiguranje za neispravan proizvod

Osiguranje od odgovornosti za neispravan proizvod je sve bitnije za naše poduzetnike, pogotovo one koji izvoze. Naime, kupac vašeg proizvoda ne želi biti odgovoran za štetu koju bi mogao pretrpjeti korištenjem vašeg proizvoda, ako je uzrok te štete neispravan proizvod. Zato je u natječaju kao uvjet od svih ponuđača zatražio dokaz o osiguranju od odgovornosti za neispravan proizvod.

Često za poduzetnika veliki problem predstavlja činjenica da takva osiguranja obično zaista nisu jeftina, pogotovo ako će ugovoriti natječajem uvjetovane limite pokrića koji su standard na razvijenijim tržištima i koji se kreću u rasponu od nekoliko milijuna eura, ovisno o prirodi rizika.

Takvo osiguranje je skupo, a poduzetnik ne zna hoće li dobiti posao, pa mu nikako ne odgovara tako veliki trošak u neizvjesnoj situaciji. S druge strane, naravno da se želi javiti na natječaj i konkurirati svojom robom ili uslugom.

Problem smo riješili tako da im kao njihov broker izdamo potvrdu da će se takva polica, čije bi parametre i cijenu unaprijed dogovorili s najpovoljnijim ponuđačem među osiguravateljima tako da ispunjava natječajem propisane parametre, aktivirati u ponoć onoga dana kada naš klijent dobije taj posao. Tako naš klijent zadovolji uvjete natječaja, a nema nepotreban trošak u slučaju da ne prođe na natječaju.

Ugovaranje preniskih limita

Najbitnija stvar kod ugovaranja osiguranja od svih vrsta odgovornosti jest određivanje limita pokrića (osigurane svote) po jednoj šteti i agregatno za sve štete u godini dana.
Primijetio sam da domaći poduzetnici, kada prepoznaju potrebu za ugovaranjem police odgovornosti, često izaberu puno niži limit pokrića no što je objektivno potrebno. To je zasigurno ponajviše posljedica ograničene platežne moći naših poduzetnika. Podsjećam, međutim, a i logično je – što je veći limit pokrića, a time i rizik koji ste preselili na teret osiguravatelja, to je osiguranje skuplje.

Sklapanje osiguranja samo da bi se zadovoljila neka zakonom propisana norma, dok u praksi premali ugovoreni limit realno ne nudi potpunu zaštitu, nema nikakvog smisla.

Veliki dio “zasluga” za takvo loše stanje, kada su odštetni limiti u pitanju, moramo pripisati i zakonodavcu koji je nedorečen i nije ih dovoljno precizno definirao.

osiguranje od odgovornosti
Foto: Fotolia

Slučaj arhitekata, a nisu jedini

Koliko mi je poznato, većina hrvatskih arhitekata ima limit koji pokriva milijun kuna po šteti i agregatno. Objektivno, ako ste od nekog našeg arhitekta naručili projekt za neku veliku poslovnu zgradu ili neku infrastrukturnu građevinu vrijednu primjerice 50 milijuna eura, postavlja se pitanje koliko je taj posao siguran ako oni imaju pokriće za svoju profesionalnu odgovornost od milijun kuna po šteti!? Pa to je jedva dovoljno za osiguranje neke obiteljske kuće, a kamoli nekog infrastrukturnog objekta ili veće poslovne ili industrijske zgrade.

Arhitekti imaju mogućnost povećanja takvog limita, što neki od njih i rade, pogotovo oni koji su uspješni i češće rade na visoko budžetnim projektima. No svejedno je i taj povećani limit objektivno miljama udaljen od onog koji bi nudio kvalitetnu zaštitu.

Nedavno se, nažalost, u Miamiju srušio pješački most. Materijalna šteta je ogromna, kao i šteta zbog pogibije šest ljudi. Mjeri se u milijunima dolara. Ekstreman je to primjer, ali takve stvari se nažalost dešavaju češće nego što se čini. Ne želim implicirati da je arhitekt odgovoran za štetu i nisu samo arhitekti obavezni imati takvo osiguranje. Moraju ga imati svi koji se bave bilo kojom građevinskom djelatnošću jer bi pogrešna izvedba projekta također mogla biti uzrok štete.

Kad su potencijalne štete astronomske

Nažalost, u većini slučajeva je teško potvrdno odgovoriti na pitanje je li za potrebe građevinaraca u Hrvatskoj ugovoren limit koji uistinu štiti klijente od njihovih pogrešaka. A to je čest slučaj i kada su druge djelatnosti u pitanju.

Ako ste se već odlučili za kupnju police bilo koje vrste odgovornosti, moj osnovni savjet je da dobro razmislite o načinu ugovaranja takve police jer to je posao u kojem su potencijalne štete astronomske. To proizlazi iz nepobitne činjenice da se tim osiguranjem štitite i od slučajeva gdje možete slučajno skriviti i nečiju smrt ili invalidnost. Ljudski život nema cijenu i nijedan odštetni limit nije previsok.

Naravno, postoji realno ograničenje u platežnoj moći pa je zbog toga bitno analizirati sve okolnosti, proučiti sudsku praksu kod prijašnjih nesretnih slučajeva i odšteta koje su dosuđene i ugovoriti najkvalitetniju policu.

Tu itekako može pomoći i pametno ugovaranje samopridržaja gdje se možete odreći naknada za male štete, a u isto vrijeme biti zaštićeni od onih katastrofalnih koje vam ugrožavaju poslovanje. Tako smanjujete premiju osiguranja.

Igoru Sovičeku možete pisati na igor@prviplan.hr

* Autor je ovlašteni posrednik, od 2003. direktor tvrtke DPS INTERNATIONAL. Tvrtka je licencirana za rad na poslovima posredovanja u osiguranju i reosiguranju licencom Ministarstva financija i članica je nekoliko međunarodnih asocijacija neovisnih brokera u osiguranju. Stavovi izneseni u analizama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije prviplan.hr