inovativni poduzetnici
Foto: Prvi plan

Za mikro, malog ili srednjeg poduzetnika koji želi kupiti strojeve ili izgraditi proizvodnu halu pravo je vrijeme da iskoristi fondove Europske unije i prijavi se na prošli mjesec objavljen natječaj “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP”.

Radi se o inačici natječaja kojeg smo čekali cijelu prošlu godinu i koji nudi dodjelu 45 posto bespovratnih sredstava za kupnju stroja ili gradnju hale. Podnošenje prijava bit će moguće od 3. travnja ove godine.

Kako se radi o vrlo atraktivnom programu sufinanciranja, očekuje se velika navala i svatko tko želi investirati u kupnju strojeva ili izgradnju hale i slično ne bi smio propustiti ovaj natječaj. Ne zna, naime, kada će ponovo biti objavljen sljedeći natječaj sličnog tipa. Postoje čak naznake kako ga u ovom obliku više uopće neće ni biti.

Tko prvi, njegova djevojka

Rok trajanja natječaja je 28. prosinac 2018. ili do iskorištenja sredstava. Kao što sam već spomenula, raspisivanje natječaja očekivalo se tijekom cijele prošle godine i za pretpostaviti je kako će biti zatvoren ubrzo nakon samog otvaranja. Dodjela bespovratnih sredstava iz EU fondova funkcionira, naime, po principu “tko prvi, njegova djevojka” pa je itekako bitno da svaki poduzetnik koji planira sufinanciranje putem natječaja bude među prvima koji će predati svoju projektnu prijavu.

Za pripremu ovog projekta, ili bilo kojeg drugog ovakve prirode, potrebno je najmanje mjesec dana. U nastavku ću na ‘živom’ primjeru pokušati približiti kako funkcioniraju prijave na ovaj i slične natječaje EU fondova.

Za natječaj “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP” nadležno je
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Detaljnije informacije o natječaju dostupne su na službenim stranicama strukturnifondovi.hr ili europski-fondovi.eu, a također se mogu pronaći i na aplikaciji izidopotpora.hr koja ovisno o sjedištu poduzeća ili obrta omogućuje besplatan izračun prihvatljivosti po ovom natječaju.

Kako čitati poziv natječaja

Što svaki poziv mora sadržavati, odnosno koje su bitne činjenice za moguće apliciranje na određeni poziv? Svaki natječaj mora imati devet parametara:

1. Rok trajanja poziva (kada je objavljen, do kada traje te od kada su moguće prijave): od 2. veljače 2018. do 28. prosinca 2018. ili do utroška sredstava.

2. Intenzitet potpore:
– regionalne potpore: 35 posto srednji poduzetnici i 45 posto mikro i mali poduzetnici
– potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 50 posto
– potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 50 posto
– potpore za usavršavanje: 60 posto srednji poduzetnici (70 posto ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju) i 70 posto mikro i mali poduzetnici
– potpore male vrijednosti: 50 posto.

3. Iznose potpore (minimalni i maksimalni): od 500.000 do 15 milijuna kuna.

4. Ukupna alokacija (koliko je ukupno sredstava za dodjelu temeljem predmetnog natječaja): 200.000.000 kuna.

5. Tko je objavio poziv / nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

6. Svrha: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

7. Specifični cilj: Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima.

8. Tko su prihvatljivi prijavitelji: mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici.

9. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, sudjelovanje na sajmovima, usavršavanje, priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta, uvođenje grijanja i hlađenja, te promidžba i vidljivost.

kupnja strojeva i izgradnja hale
Foto: Pixabay

Regionalne potpore

Regionalne potpore daju se za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Pod ulaganjima u materijalnu imovinu podrazumijevaju se:

– priprema zemljišta, krčenje zemljišta, trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele

– trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju i energetskih priključaka

– trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač

– troškovi montaže opreme i strojeva ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme

– ulaganja u mjere energetske učinkovitosti koja su povezana sa svrhom projekta

– nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu koja se mogu sufinancirati iz EU fondova su nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva te troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver), pod uvjetom da udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora.

Uvjeti natječaja

Osim ispunjavanja standardnih uvjeta prijave na EU natječaj, najvažniji uvjet koji se mora ispuniti jest da poduzeće koje se prijavljuje mora poslovati najmanje godinu dana. Taj uvjet je standard za veliku većinu EU natječaja, izuzev onih za start up.

Ostali standardni uvjeti su da poduzeće ne smije biti blokirano, poslovati s gubitkom, biti u postupku povrata ranije dodijeljenih bespovratnih sredstava i slično.

Za prijavu na natječaj odlučujuća je i osnovna djelatnost poduzeća koja je klasificirana prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD). Podsjećamo, Državni zavod za statistiku je svako poduzeće prilikom osnivanja razvrstalo prema NKD-u.

Upravo je taj NKD presudan čimbenik glede prihvatljivosti prijavitelja u natječaju “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP”, budući da se mogu prijaviti samo poduzeća iz NKD grupa: C Prerađivačka industrija (djelatnosti u grupama 10-33) i J Informacije i komunikacije (djelatnosti u grupama 59-63).

Npr. ako se poduzetnik bavi rezanjem, oblikovanjem i obradom kamena te je prema Državnom zavodu za statistiku svrstan u NKD grupu 23.70, njegovo je poduzeće prihvatljiv prijavitelj na ovom natječaju budući da spada u grupu (10-33) C Prerađivačka industrija.

Što nakon prijave

Nakon što utvrdite da je vaše poduzeće prihvatljiv prijavitelj na raspisani natječaj, obratite ne konzultantu koji će odraditi tzv. bodovanje, odnosno izračunati prihvatljivost projekta na predmetni natječaj.

Budite spremni da dodjela bespovratnih sredstava uobičajeno traje najmanje godinu dana, iako je u Uputama za prijavitelje naveden rok za donošenje Odluke o financiranju 120 dana. Nažalost, iskustvo nas uči da u tom roku gotovo nije bila donesena niti jedna odluka.

Međutim, odmah nakon predaje projekte prijave na natječaj, poduzetnik može početi pokretati sve provedbene aktivnosti, npr. kupiti stroj. Kupnja se nikako ne smije obaviti prije predaje projektne prijave, ako se želi realizirati povlačenje sredstava iz EU fonda.

Nakon godine dana, kada projektna prijava bude odobrena, poduzetnik će moći zatražiti povrat uloženih sredstava po svim prihvatljivim aktivnostima koje je do tada odradio.

* Autorica je vlasnica tvrtke Kota projekt koju je osnovala 2015., nakon 20 godina rada u privatnom sektoru, od čega 12 godina u financijskoj industriji. Radila je u banci na poslovima s pravnim osobama, između ostalog na pozicijama financijskog analitičara i direktorice filijale banke. Licencirani je voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova. Stavovi izneseni u analizama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije prviplan.hr

Pročitajte i ovo:
EU fondovi nisu kvantna fizika
Provjerite natječaje za EU fondove, na raspolaganju oko 10 milijardi kuna