Slovenije
Foto: Pixabay

Američki konzervativni think tank Heritage Foundation objavio je indeks ekonomske slobode za 2019. na kojem je Hrvatska blago porasla. Nalazimo se na 86. mjestu od 180 zemalja s indeksom od 61,4 posto, u odnosu na prošlogodišnje 92. mjesto. Među europskim zemljama Hrvatska se nalazi na 38. od 44. mjesta. Među zemljama EU smo pretposljednji, gora od Hrvatske je samo Grčka.

Najveći problemi prema ovom izvješću su niski integritet sustava i sudstva te korupcija. Nema transparentnog sustava javnih politika, već u raznim područjima prevladavaju razne manifestacije klijentelizma, nepotizma, patronaže i favoritizma

Indeks ekonomske slobode Hrvatske blago raste, ali problem ostaje, ističe Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA) koji svake godine donosi dubinsku analizu indeksa ekonomske slobode. U nastavku donosimo najzanimljivije dijelove analize CEA-e.

Hrvatska ‘umjereno slobodna’

Sa 61 posto ekonomske slobode Hrvatska je iznad svjetskog prosjeka od 60 posto, ali ispod europskog prosjeka od 69 posto. Da su se zabilježili ažurni podaci u području fiskalne politike, skor bi bio blago veći od 61,4 posto.

Hrvatska od prošle godine više nije u skupini ‘uglavnom neslobodnih’, već je sada u skupini ‘umjereno slobodnih’. Tako je Hrvatska na začelju zemalja Istočne i Južne Europe.

slobodi
Izvor: Heritage Foundation

Blagi rast indeksa ekonomske slobode Hrvatske rezultat je umjerenih poboljšanja u području fiskalne i regulatorne politike te zaštite vlasničkih prava. Istovremeno, zabilježen je pad indeksa zbog niskog integriteta sustava i nedovoljne nepristranosti sudstva.

U fiskalnoj politici najveći pomaci

Najveći pomaci su u području fiskalne politike. Granična stopa poreza na dobit snižena je na 18 posto, ali izvješće i dalje bilježi nekadašnju graničnu stopu poreza na dohodak od 40 posto (dok je sada 36 posto, a efektivno i niže, uzimajući u obzir još i povećani neoporezivi dohodak). Ukupno porezno opterećenje čini 38 posto BDP-a.

Zabilježen je udio javne potrošnje od 47 posto BDP-a (dok Eurostat podatak govori o sniženju na 45 posto). Izvješće navodi proračunski deficit od jedan posto BDP-a (a proračun je okvirno u ravnoteži, što realno još više pridonosi fiskalnom zdravlju). Isto tako, u izvješću je javni dug na 78 posto BDP-a (a trenutno je već na 75 posto i nastavlja padati prema EU pravilima fiskalne discipline).

U području regulatorne politike navodi se pojednostavljenje procedura za poslovanje. Navodi se provedba novog Zakona o radu koji je (donekle) fleksibilizirao tržište rada, dok razina radne slobode ostaje vrlo niska. Istovremeno, izvješće navodi slabi napredak u snižavanju subvencija i privatizaciji državnih kompanija.

U području vladavine prava, kao pomaci navode se pojednostavljenje registracije vlasništva i sniženje poreza na promet nekretnina. Zaštita vlasničkih prava je relativno na višoj razini, za razliku od pitanja sudstva i integriteta sustava.

Najveći problem sudstvo i korupcija

Istovremeno, navodi se kako nema pomaka u borbi protiv korupcije (što potvrđuje i novo izvješće Transparency International o percepciji korupcije). Također, navodi se i problem brojnih neriješenih sudskih predmeta.

Također, zabilježena je niska razina integriteta sustava koja se prema metodologiji procjenjuje kroz učestalost podmićivanja, kronizma, patronaže, nepotizma, netransparentnog donošenja odluka o javnim politikama, nejednakog tretmana korisnika javnih usluga, nepovjerenja u političare itd.

U izvješću se navodi kako politička neizvjesnost otežava ekonomski napredak, a najveći izazovi su slaba izvozna baza, emigracija i spora privatizacija.

Ključne prepreke većoj ekonomskoj slobodi Hrvatske ostaju radno zakonodavstvo, integritet države, pristranost sudstva, javna potrošnja i progresivno oporezivanje dohotka. Uz čak i umjereni intenzitet nastavka strukturnih reformi u području fiskalne, regulatorne i pravosudne politike, zaostatak za navedenim zemljama bi se mogao nadoknaditi, ističu u Centru za javne politike i ekonomske analize koji donosi i svoje preporuke za povećanje ekonomskih sloboda u Hrvatskoj.

Pročitajte i ovo:
U ekonomskim slobodama Hrvatska stagnira, globalno pala za još dva mjesta