Mercatora

Fortenova grupa će vjerojatno morati objaviti javnu ponudu za preuzimanje preostalih dionica Mercatora nakon što pokrene prijenos dionica s Agrokora na novu kompaniju, stajalište je slovenske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, piše Reorg, specijalizirani financijski medij.

Trenutno je 69,57 posto dionica Mercatora u posjedu Agrokora, Sberbank ima 18,54 posto, a preostalih 11,89 posto u vlasništvu je raznih banaka i privatnih ulagača. Po trenutnoj tržišnoj cijeni od 27 eura po dionici preuzimanje svih preostalih dionica Mercatora stajalo bi oko 50,1 milijun eura.

Potrebno dopuštenje konzorcija slovenskih banaka

Prije pokretanja otkupa Agrokorovog udjela u Mercatoru i objave javne ponude za preostale dionice, Fortenova će morati osigurati dopuštenje konzorcija slovenskih banaka, manjinskih kreditora Mercatora, koje imaju u (ugovoru o kreditiranju) “klauzulu o promjeni kontrole” od 2104., kada su sudjelovale u restrukturiranju Mercatorovog duga.

Slovensko ministarstvo ekonomskog razvoja i tehnologije odgovorilo je Reorgu da je proces u potpunosti u nadležnosti dvije neovisne javne agencije: Slovenske agencije za zaštitu tržišnog natjecanja i Agencije za promet vrijednosnicama (ATVP).

Maxim Poletaev, predsjednik upravnog odbora Fortenove, izjavio je prošli tjedan u intervjuu Večernjem listu da je planirani prijenos vlasništva dogovoren sa slovenskom vladom.

U dvjema nadležnim agencijama kažu da nisu službeno obaviještene o prijenosu vlasništva. Ističu da je Fortenova grupa zakonski obavezna ponuditi preuzimanje preostalih dionica.

Obaveza ponude otkupa nastupa kada se promijeni udio vlasništvu u ciljanom poduzeću u visini jedne trećine glasačkih prava, pojasnili su u ATVP. Kada nastupi razina za preuzimanje, ponuditelj u roku tri dana o svojoj namjeri mora obavijestiti ATVP, upravu ciljanog poduzeća te Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja. Nakon toga mora istog dana najaviti namjeru te ima 30 dana da objavi ponudu o preuzimanju zajedno s ponudbenim dokumentom.

Uvjeti za preuzimanje Mercatora

Prema članku 17. slovenskog zakona o preuzimanju cijena ponude ne može biti manja od najviše cijene po kojoj je ponuditelj platio za kupnju vrijednosnice u razdoblju od dvanaest mjeseci prije objave.

U ATVP kažu da “još nisu primili obavijest o potencijalnom spajanju između Fortenova grupe i Mercatora”. Dodaju da obaveza obavijesti o spajanju nastupa kada su ispunjena dva uvjeta.

Zakonski uvjet je ispunjen kada nastupi stalna promjena u kontroli u ciljanom poduzeću, a ekonomski uvjet je ispunjen ako je sveukupan iznos godišnjeg pothvata preuzimanja na tržištu u Republici Sloveniji veći od 35 milijuna eura u prethodnoj poslovnoj godini te da godišnji iznos preuzimanja prelazi milijun eura na tržištu u Republici Sloveniji u prethodnoj poslovnoj godini.

Spajanje koje udovoljava i zakonskom i ekonomskih uvjetima mora se prijaviti Agenciji prije implementacije, ali ne kasnije od 30 dana od sklapanja ugovora, javne ponude ili stjecanja kontrolnog udjela. Razdoblje počinje teći kada se bilo koji od ovih uvjeta ispuni, kažu u slovenskoj Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Fortenova i banke bez komentara

Uprava Fortenova grupe u ožujku je najavila da očekuju da se prijenos završi do kraja godine.

Mogući otkup Sberbankovog udjela u Mercatoru proizlazi iz sporazuma Agrokora s kreditorima koji je prihvaćena na sudu u srpnju 2018., a kompanija, prema izvorima bliskim kompaniji, je bila stalno spremna izvršiti financijske obaveze o preuzimanju Mercatorovih dionica.

Fortenova je sada odbila komentirati navode o preuzimanju. Reorg je kontaktirao i slovenske banke, ali ni jedna nije odgovorila na postavljeni upit.

Pročitajte i ovo:
Vlada koncesije na vodu Jamnice prepustila ruskim bankama
Agrokoru pali prihodi, rast operativne dobiti ne garantira uspjeh