INA
Marijan Mrkonjić, Frane Šesnić, Boris Golob i Hrvoje Balen / Izvor: ZICER

INA je pokrenula sveobuhvatan startup program, ANI, kojim u suradnji sa ZICER-om te Ininim partnerima Algebrom i Step RI-jem, privlači i akcelerira inovativne ideje, timove i startupove u skladu s najboljim praksama vodećih kompanija kao i vlastitom razvojnom vizijom. ANI je kratica od “akceleriranje novih ideja”, ali i INA čitana unazad, čime se želi naglasiti namjera Ine da sagleda poslovne izazove iz druge perspektive, sa stajališta novih tehnologija i potencijalno novih načina obavljanja poslova.

ANI program trajat će godinu dana, a uključuje tri partnera, ZICER, Algebra LAB i Step RI, tri startup inkubacijska programa, dva hackatona i niz manjih događanja. Partnerstvo s Inom Startup Factory razvojnim timovima i startupovima donosi suradnju s najvećom hrvatskom naftnom kompanijom, testiranje ideja te dodatnu stručnu i financijsku podršku.

“INA je pokrenula sveobuhvatan startup program za privlačenje inovativnih ideja, timova i startupova u skladu s vlastitom razvojnom vizijom koja prati promjene na tržištu kako bismo se prilagodili novim navikama kupaca i dugoročno ostali njihov prvi odabir. Projektom ANI povezujemo se sa startup zajednicom i ulazimo u prostor razvoja novih ideja i poslovnih modela u njihovoj ranoj fazi”, izjavio je Marijan Mrkonjić, direktor Novih biznisa Ine, na svečanom potpisivanju ugovora.

Podrška startupima se širi na Rijeku

Frane Šesnić, direktor ZICER-a, podsjetio je da je Startup Factory, prvi javno financiran predakceleracijski program u Zagrebu, pokrenut 2016. godine. U okviru programa razvijalo se 39 timova, a najboljih 16 ostvarilo je i bespovratna sredstva Grada Zagreba u iznosu višem od dva milijuna kuna.

“Algebra LAB je pravo mjesto za nove, tehnološki napredne ideje i projekte kojima treba mentorska i inženjerska podrška te smo po tome prilično jedinstveni, jer na jednom mjestu osiguravamo podršku kroz obrazovne, istraživačke, tehnološke i logističke kapacitete. U ovaj projekt unosimo iskustvo jedanaest generacija u posljednjih sedam godina, ali i veliku energiju Algebre sa svojih 500 nastavnika, istraživača i znanstvenika”, istaknuo je Hrvoje Balen, član Uprave Algebre.

Boris Golob, direktor Step RI-ja, naglasio je da je za Step Ri je partnerstvo s Inom silno važno i kao simbol tehnološke reindustrijalizacije Rijeke i stvaranja suvremenog, na inovacijama utemeljenog gospodarstva.

Prijave za četvrti ciklus ZICER-ovog predakceleracijskog programa Startup Factory su u tijeku te će biti otvorene do 15. rujna 2019. godine.

Pročitajte i ovo:
Počele prijave za Startup Factory, pobjednicima milijun kuna