zemlju
Ministar Tomislav Tolušić

Mali poduzetnici i obrtnici kojima godišnji prihod ne prelazi tri milijuna kuna više neće morati plaćati naknadu za šume. Vlada je u parlament uputila prijedlog novog Zakona o šumama kojim će se uz ostalo više od 90 posto pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnosti osloboditi plaćanja opće korisnih funkcija šuma.

Kada će ovaj parafiskalni namet zaista biti i ukinut, ovisi o Hrvatskom saboru budući da je Vlada predvidjela da novi zakon stupi na snagu osam dana nakon što ga Sabor usvoji.

Olakšica za 90 posto malih poduzetnika i obrtnika

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić rekao je novinarima kako se novim zakonom kvalitetnije utvrđuje namjena sredstava prikupljenih od opće korisnih funkcija šuma (OKFŠ). To je naknada koju sada plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, a to je više od 202 tisuće obveznika.

Novim bi se zakonom plaćanja naknade za šume oslobodilo 90 posto dosadašnjih obveznika, njih više 181 tisuća.

“To znači sve tvrtke, odnosno fizičke i prave osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost a koje ostvaruju ukupni godišnji prihod manji od tri milijuna kuna su oslobođene ove naknade”, rekao je Tolušić na konferenciji za novinare.

Prema Vladinu prijedlogu, naknada za opće korisne funkcije šuma iznosit će 0,0265 posto ukupnog prihoda malih poduzetnika o obrtnika, a plaćat će je samo pravne i fizičke osobe s prihodom većim od tri milijuna kuna godišnje. Time se, smatraju u Vladi, posebno pomaže i potiče malo poduzetništvo.

Stroži uvjeti za prenamjenu zemljišta

Vlada je među ostalim predložila da se rok za prenamjenu opožarenog zemljišta u građevinsko produži s pet na deset godina i to tek ako gradovi (koji mogu odlučivati o prenamjeni zemljišta) dobiju suglasnost Ministarstva graditeljstva.

Tolušić je istaknuo i kako se novim zakonom o šumama uređuje sustav i način upravljanja, gospodarenja, korištenja i raspolaganja šumama i šumskim zemljištima s ciljem osiguranja gospodarenja prema načelima održivog gospodarenja, ekonomske i ekološke prihvatljivosti te socijalne odgovornosti.

Novim će se zakonom uz ostalo skratiti i ubrzati administrativni postupci kod ostvarivanja prava ili utvrđivanja obveza, bez obzira radi li se o šumama u državnom ili privatnom vlasništvu.

Fond za razvoj drvne industrije

Vlada je predložila i podjelu privatnih šumoposjednika po veličini posjeda, a mali i srednji bit će oslobođeni određenih troškova.

“Način dodjele šumskog zemljišta Vlada će urediti uredbom, a najvažniji kriterij kada je riječ o stočarima je da će se zakup dati korisniku temeljem domicilnosti i broja stoke koji posjeduje”, naglasio je Tolušić.

Istaknuo je i kako se uvodi elektronička evidencije cijelog šumskog gospodarskog područja Republike Hrvatske, što će omogućiti kvalitetnije praćenje stanja oko 2,7 milijuna hektara šuma i šumskog zemljišta.

Tolušić je najavio kako se predviđa izdvajanje namjenskih sredstva u fond za razvoj drvne industrije te da bi ona mogla iznositi oko 80 milijuna kuna godišnje. Sredstva fonda trebala bi se koristiti za ulaganja u nove tehnologije u drvnu industriju. Po kojim uvjetima i kriterijima, još nije poznato.