gašenje
Foto: Pixabay

Konačnim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima kojeg je Vlada uputila u parlament, olakšat će se gašenje poduzeća – uvodi se institut prestanka društva po skraćenom postupku bez likvidacije. Osnovni uvjet za skraćeni postupak gašenja poslovanja jest da poduzeće nema dugovanja.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković kratko je izjavio da je Vlada svjesna činjenice da je komplicirano i brisanje društva i izlazak iz svijeta poslovanja te da se stoga propisuje jednostavniji način. Pojasnio je da će netko, ako nema dugova, izjavom to moći potvrditi te će ga se nakon toga jednostavnim putem brisati iz sudskog registra, dok će za “eventualne obveze morati odgovarati dvije godine”.

Djelomično rješavanje problema

Vesna Varšava iz Udruge Inicijativa profesionalnih računovođa Hrvatske (IPRH) kazala je kako pozdravljaju predložene izmjene, ali upozorava da to samo djelomično rješava problem.

“Samim skraćivanjem rokova za gašenje poduzeća smanjit će se i troškovi. Postojeći postupak likvidacije traje najmanje godinu dana, a od početka ove godine još je skuplji jer je obveza plaćanja viših doprinosa osim članovima uprave i direktorima nametnuta i za likvidatore.

Kao što smo i upozoravali, zbog viših doprinosa ove godine veći broj poduzetnika razmišlja ili je već pokrenuo postupke likvidacije poduzeća, pa se bojim kako će postupci skraćenog gašenja biti provedeni u praksi. Ako sudovi budu zatrpani zahtjevima, opet će se rokovi produžiti, što poduzetnicima nosi povećane troškove “, rekla nam je Varšava.

Uvjeti su brzo gašenje poduzeća

Odredbe zakona prema kojima je ubrzano brisanje iz sudskog registra moguće pod uvjetom da se plate svi dugovi u IPRH-u apsolutno podržavaju. Prema konačnom prijedlogu, poduzeće će po skraćenom postupku biti moguće ugasiti ako nema nepodmirenih obveza prema radnicima i bivšim radnicima, ako su plaćena sva javna davanja te obveze, dospjele i nedospjele, prema vjerovnicima.

Kako je objasnila Varšava, problem ne bi trebala predstavljati ni dugovanja koja vlasnici poduzeća imaju prema samima sebi, što je čest slučaju kod poduzetnika početnika i samozaposlenih koji pozajmicama financiraju poslovanje. Vlasnici se, naime, mogu odreći potraživanja na ime pozajmica u korist prihoda tvrtke.

Vlasnici poduzeća odgovaraju cijelom svojom imovinom

Pri prijedlogu za ubrzano brisanje iz sudskog registra sudu će biti dovoljno dati izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da su sve obveze podmirene, ali će se svaki član društva morati obvezati da će podmiriti sve preostale obveze, ako se naknadno pokaže da one postoje.

Važna je odredba, svojevrsni osigurači od eventualnih zloupotreba, prema kojoj za obveze društva nakon brisanja iz registra odgovaraju članovi društva cijelom svojom imovinom.

Na rješenje suda o ubrzanom brisanju iz registra vjerovnici, država, ali i sami članovi društva moći će podnijeti prigovor u roku od 30 dana i ako sud prihvati prigovor, ukinut će rješenje. U tom slučaju postupak gašenja se mora nastaviti prema odredbama o likvidaciji poduzeća, dugotrajnom i skupom postupku koji u praksi traje četiri do pet godina.

Pročitajte i ovo:
Kako likvidirati poduzeće uz što manje troškove
Želite likvidirati poduzeće? Evo što vas čeka