gašenje
Foto: Pixabay

Primjena načela “samo jednom” u komunikaciji trgovačkih društava s javnim tijelima jedna je od novih poveznica na unutarnjem tržištu Europske unije i hvaljena novost u, revizijom osvježenom i osuvremenjenom sadržaju Prava trgovačkih društava (Company Law). Tekst je u standardnoj finalizaciji višemjesečnog usklađivanja između institucija EU, kao zadnji korak, prošao pravne i jezične provjere.

Procedura traje od travnja prošle godine, kada je Europska komisija lansirala paket prijedloga sa svrhom olakšavanja poslovanja otprilike 24 milijuna trgovačkih društava širom zajednice (u statistiku je uključena i Ujedinjena Kraljevina, Brexitu usprkos). Od toga su 80 posto društava s ograničenom odgovornošću, a od njih je gotovo 99 posto u kategoriji malih ili srednjih tvrtki na koje bi izmjene izravno utjecale.

Revizija je podrška i/ili prateći, podupirući pa i kompletirajući dokument jedinstvenom digitalnom pristupniku. Njim se, putem Interneta, olakšava međudjelovanje i komunikacija građana, društava i tzv. nadležnih tijela, dakle javne uprave.

Jedinstveni digitalni pristupnik obvezan za sve

Jedinstveni je digitalni pristupnik za sve države članice EU obavezan od 11. prosinca prošle godine temeljem Uredbe koja je na snazi od 3. lipnja 2018. Koristi se postojećim nazivom Vaša Europa, dostupnim na svim službenim jezicima zajednice, dakle i na hrvatskom, jednostavan je za korištenje. Objedinjuje mreže i aktivnosti na nacionalnim i EU razinama, s osnovnim načelom da ova središnja pristupna točka omogućuje svima, bez diskriminacije, potpun pristup različitim postupcima van matične zemlje.

U povezivanju elemenata unutar zajedničkog tržišta ovaj saziv Europske komisije doista je puno postigao, u tišini i bez političke galame karakteristične za neke druga područja. Junckerovom timu idu sve zasluge za upornost – ali i za praćenje globalnih trendova koje su, tiho, ucijepili u sustave svih članica kako bi one sporije uspješnije dostizale brže i ambicioznije.

U stvaranju ovih promjena vidljivu je ulogu odigrao Europski parlament koncentriranjem svojih živahnih odborskih rasprava u rezoluciju kojom se poziva EK, kao predlagač novih inicijativa, na razmatranje daljnjih koraka promocije digitalnih rješenja. I Vijeće je također potaknulo kreativnost EK tražeći obradu načina lakše on -line registracije tvrtki. Toga su se sjetili i lideri na talinnskom summitu EU unoseći u završni akt skupa poziv na pojačavanje napora kako bi efikasne, jednostavne i korisnicima lako razumljive elektroničke procedure svima olakšale poslovanje, a time i život.

Za poslovni su svijet to informacije vezane uz poslovanje, one omogućuju smanjenje administrativnih opterećenja načelom “samo jednom”, dakle tvrtke (kao i građani) javnim upravama dostavljaju istu informaciju samo jednom.

Europska komisija se u koncipiranju ove strategije vodila mišlju da tvrtke zaista sve intenzivnije koriste digitalna pomagala u području Prava trgovačkih društava u kome su evidentne zaista zamjetne razlike u dostupnosti između 28 članica. Konstatirano je (što je bio jedan od argumenata za ovaj potez EK) da tvrtkama u pojedinim zemljama čak i za najbitnije etape pri registriranju nije na raspolaganju paket online rješenja.

samo jednom
Foto: HGK

Harmonizacija online registracija poduzeća

Neke su države članice rano spoznale značaj internetske komunikacije unijevši procedure u nacionalne zakone te je, u konačnici, kad je to svima postala nasušna potreba, na EU bilo uskladiti postojeće procedure i prilagoditi ih potrebama jednog tržišta isparceliranog u 28 zemalja.

U području Prava trgovačkih društava problem je bila harmonizacija online registracija trgovačkih društava i njihovih ogranaka. Prilično krupan korak od ne tako davnih vremena kada je za registraciju tvrtke priznavala samo objava u službenom listu!

Hrvatska bi tek krajem ove godine, prema najavama Vlade, mogla donijeti zakon koji će značajno pojednostaviti procedure osnivanja društva s ograničenom odgovornošću. Prijava u sudski registar bit će elektronička, uz elektroničko potpisivanje obrazaca, pri čemu neće biti potrebna osobna prisutnost osnivača ili sudjelovanje javnih bilježnika. Administrativni troškovi osnivanje d.o.o. smanjit će se, navedeno je u Akcijskom planu, za oko 76 posto. Po istoj, jednostavnijoj proceduri elektroničkim putem moći će se rezervirati imena poduzeća, mijenjati društveni ugovori, prijavljivati promjena temeljnog kapitala i slično.

Tokom rasprave po tijelima EU Uredba je dobivala nove, korisne elemente, budući da su bili uključeni (kao, uostalom i prilikom svake mijene) doslovno svi zainteresirani a EK je provela standardnu anketu širom zajednice testirajući raspoloženje potencijalnih korisnika.

Online administracija poduzećima štedi milijune

Prihvaćena je sugestija da online procedure budu ili besplatne ili da se korisnici maksimalno terete prema cijeni administrativnih troškova. Imajući u vidu intenzitet komunikacije korisnika i tijela državne uprave, kao i koštanje papirologije, izgubljenog vremena i taksenih maraka, ljudi u EK su izračunali da će prelazak na online komunikaciju, pojačan “samo jednom” principom, pojednostavljenjem postupaka i njihovom harmonizacijom na razini EU glavnini korisnika, malim i srednjim tvrtkama, uštedjeti godišnje između 42 i 84 milijuna eura!

Nadalje, uklanjanje doista bespotrebnih pravnih čvorova, uz niže troškove reorganizacije, spajanja ili premještanja uštedjet će biznisima za pola desetljeća ukupno 176 do 280 milijuna eura. Ili, samo u jednom sićušnom segmentu života, oko četvrtinu postotka iznosa godišnjeg proračuna EU.

Ili, tvrtke po jednoj od tih operacija mogu uštedjeti 12 do 19 tisuća eura! Budući da je vrijeme novac, registracija putem Interneta u prosjeku zahtijeva dvostruko manje vremena od one “papirnate” i, računa se, jeftinija je do tri puta od klasične. Znatno je olakšanje i ukidanje opetovanog slanja istih dokumenata nadležnim tijelima.

samo jednom
Foto: Pixabay

Lakše premještanje tvrtki preko granica

Business Europe, kontinentalna udruga tvrtki, procijenila je sljedeće: “Pristup digitalnim alatima za vođenje po tvrtke ključnih operacija esencijalan je kako bi se poduzetnici mogli brže kretati u sve naglašenije kompetitivnom i umreženom okružju biznisa… mogućnost digitalnog osnutka tvrtke, digitalna registracija ogranaka ili načelo “samo jednom” donose istinsku dodatnu vrijednost… ovo uvodi tvrtke u 21. stoljeće”.

Koliko je krovna organizacija u pravu ukazuje i statistika: Otkako je na snagu stupila direktiva o prekograničnom udruživanju tvrtki, još jedna odluka prema spajanju na unutarnjem tržištu, broj premještanja tvrtki preko granice porastao je za 172 postotka. Novi su propisi olakšali prilagodbu izazovima globalizacije.

Kako bi se spriječile zloupotrebe ili prevare u bazi podataka bit će informacije o grešnicima, recimo direktorima kojima je izrečena zabrana djelovanja. No, dopušteno je da nadležni mogu inzistirati i dobiti fizičku prisutnost vlasnika tvrtke ako posumnjaju da nisu posrijedi čista posla. Također, mogu zatražiti i participaciju tijela poput javnih bilježnika.

Pročitajte i ovo:
Osnivanje poduzeća od 2019. u dva, tri klika