napredovanje
Predsjednica HUP-a Gordana Deranja / Izvor: HUP

Bazi poslovnih žena Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) jučer se pridružilo 28 vrhunskih stručnjakinja koje u svakom trenutku mogu preuzeti bilo koju upravljačku poziciju u kompanijama. Bazu je HUP pokrenuo 2014. u suradnji s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova s ciljem da ženama omogući lakše preuzimanje vodećih pozicija u poduzećima.

Baza danas uključuje 123 žene s respektabilnim karijerama i postignućima, rečeno je na jučerašnjem predstavljanju novih članica i radnih skupina koje osnovao HUP s ciljem postizanja veće ravnopravnosti spolova.

Premalo žena u upravama i nadzornim odborima

“Do osnivanja Baze poslovnih žena došlo je putem EU projekta koji je iznjedrio istraživanja koja su prokazala situaciju u upravljačkoj strukturi velikih poduzeća u Hrvatskoj. Istraživanja su pokazala da usprkos činjenici da preko 60 posto visokoobrazovanih osoba u Hrvatskoj čine žene te da je udio visokoobrazovanih žena na tržištu rada veći od udjela muškaraca.

No, u upravljačkim tijelima situacija je obrnuta. Zastupljenost žena u upravama dioničkih društava u Hrvatskoj 2014. bila je 17 posto, a u nadzornim odborima 22 posto”, kazala je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. “Prema podacima Hanfe iz 2018., situacija danas nije bolja jer na upravljačkim pozicijama imamo samo 13 posto žena, dodala je Ljubičić.

Gordana Deranja, predsjednica HUP-a, upozorila je da je u državnim tvrtkama situacija još gora – svega pet posto žena je na rukovodećim pozicijama.

ženama
Članice Baze poslovnih žena / Izvor: HUP

Ženama više odgovara fleksibilnije radno zakonodavstvo

“Žene još uvijek biraju između obitelji i karijera, teško se odlučuju za ulazak na tržište rada ako nemaju osigurane uvjete, poput vrtića, cjelodnevnih boravaka i slično”, kaže Deranja i ističe da žene moraju imati iste uvjete za profesionalnu realizaciju i napredovanje kao i muškarci, ako žele iskoristiti svoje talente, znanje i potencijale i napredovati do samog vrha.

Deranja je istaknula da država na niz načina može podržati ovakva nastojanja, a jedan od njih je i fleksibilizacija Zakona o radu.

“Ženama u određenim životnim fazama može više odgovarati projektni angažman, rad u kraćem vremenu kao i učestala mogućnost rada od kuće. I Zakon o radu mora omogućiti ženama da usklađuju karijeru i brigu za obitelj”, dodala je i naglasila da zastupljenost žena na tržištu rada i pokretanje profesija ne bi trebalo biti samo pitanje žena budući da njihov ravnopravniji položaj može jako puno doprinijeti razvoju kompanija, ali i cijeloga društva.

Spolna ravnopravnost važna za razvoj biznisa

Na predstavljanju novih članica Baze poslovnih žena i panelu kojeg je HUP organizirao na temu položaja žena u biznisu, veleposlanik Velike Britanije Andrew Dalgleish kazao je kako više od 60 posto kompanija u Velikoj Britaniji pitanje spolne ravnopravnosti smatra jednim od ključnih za rast i razvoj njihovih biznisa. Istaknuo je, međutim, da se pitanja ravnopravnosti spolova ne mogu prepustiti samo kompanijama, nego se ona rješavaju sustavno i institucionalno.

ženama
Veleposlanik Velike Britanije Andrew Dalgleish / Izvor: HUP

Velika Britanija je, primjerice, prošle godine donijela regulativu prema kojoj njihove najveće kompanije moraju objavljivati razlike u plaćama muškaraca i žena na sličnim pozicijama. Prije uvođenja te obveze samo osam posto kompanija je razliku u plaćama smatralo važnim pitanjem. Danas to smatra njih 69 posto.

Nastojanje HUP-a da poveća ravnopravnost spolova podržala je i Kanadska alijansa za hrvatske poslodavce – napravljen je priručnik s konkretnim uputama i prijedlogom alata za povećanje broja žena na upravljačkim pozicijama u kompanijama.

HUP osnovao tri radne skupine

Osim toga HUP je osnivao tri radne skupine koje će vladajućima predlagati konkretne promjene kako bi rodna ravnopravnost na tržištu rada umjesto iznimke postala pravilo. Predlagat će, rekao je izvršni direktor Davor Majetić, promjene radnog zakonodavstva, bolje okruženje i uvjete za ravnotežu poslovnog i privatnog života te poticanje kvalitetnog obrazovanja na temu rodne ravnopravnosti.

“Želimo omogućiti obiteljima da se kroz zakonski okvir, a posebno Zakon o radu, fleksibira način na koji možemo raditi. Recimo, od kuće, paralelno uz čuvanje djece ili starijih članova obitelji, tako da se nitko ne mora bojati da će, ako ima obitelj, morati žrtvovati svoju karijeru”, izjavio je Majetić.

ženama
Sudionici panela: Danijela Trbović, Medeja Lončar, Daniel Maksymiuk, Gordana Deranja, Andrew Dalgleish i Hrvoje Kolarić / Izvor: HUP

Na izmjenama Zakona o radu radit će radna skupina “Rad i radni odnosi”. Zalagat će za donošenje zakonskih rješenja koja će omogućiti fleksibilnije i jednostavnije oblike rada i zapošljavanja,nužno potrebne za bolje usklađivanje obiteljskog i poslovnog života i žena i muškaraca.

Radna skupina “Razvoj okruženja” u zadatak si je stavila poticanje države, gradova, općina i županija na osiguravanju dovoljnog broja vrtića (svaka četvrta općina nema dječji vrtić!) i domova za starije s odgovarajućim uslugama kako bi žene imale kvalitetniju infrastrukturnu podršku u brzi za djecu i starije članove obitelji. Javne kampanje s ciljem osvješćivanja i edukacije, promjene stavova i ponašanja unutar društva zadatak je radne skupine “Obrazovanje i mediji”.

Pročitajte i ovo:
Deranja: HUP će inzistirati na promjeni ZOR-a, zastario je i rigidan