troškovi
Foto: Fotolia

Paušalni obrt pokazao se kao dobra prilika za samozapošljavanje, osobito od kada su povećane potpore. Hrvatski zavod za zapošljavanje u 2018. je podigao, naime, subvenciju za samozapošljavanje s 35.000 na čak 55.000 kuna. Ako se mjera kombinira sa stručnim osposobljavanjem za rad, potpora iznosi 70.000 kuna.

Za otvaranje obrta potpora se može povećati na 110.000 kuna, ako se zapošljavanju dvije osobe, odnosno ako se udruže u zajednički posao.

Trajanje mjere je 12 mjeseci, što znači da obrt koji otvorite mora poslovati najmanje toliko. To je ujedno i razdoblje tijekom kojeg će HZZ-o nadzirati vaše poslovanje, u prvom redu trošite li dodijeljena sredstva prema ugovorenom troškovniku i predviđenom poslovnom planu.

Tko može koristiti potporu za samozapošljavanje

Osnovni uvjet za dobivanje potpore za samozapošljavanje jest da je nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. Ne postoji uvjet koliko dugo se mora biti na burzi, što znači da to može biti i jedan dan.

Sljedeći korak je prijava na radionicu o mjerama samozapošljavanja u trajanju od dva sata na kojoj koje savjetnici za zapošljavanje objašnjavaju sve detalje o uvjetima prijave i pravilima korištenja različitih mjera.

Nakon zajedničkog predavanja potrebno je dogovoriti i individualne konzultacije na kojima od savjetnika možete dobiti sve dodatne informacije vezano uz vašu poslovnu ideju i odabira načina poslovanja koji najviše odgovara vašim potrebama.

Sastavljanje poslovnog plana i troškovnika ne samo da je jedan od glavnih preduvjeta za dobivanje potpore, nego su i presudni za uspjeh pokrenutog poslovanja. Loše sastavljeni poslovni planovi i troškovnici razlog su odbijanja čak svakog drugog podnijetog zahtjeva za potporama. Savjetnici stoga preporučuju da se prilikom sastavljanja poslovnog plana ‘raspišite’ i realno predvidite sve moguće troškove.

Tako razrađene planove morate ‘pretočiti’ u formalne dokumente koji se upućuju HZZ-u. Da biste dobili potporu za samozapošljavanje, morate izraditi poslovni plan iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva.

Budući da su subvencije usmjerene na troškove otvaranja i rada poslovnog subjekta, potrebno ih je ‘pravdati’ u troškovniku koji se prilaže uz poslovni plan. Troškovnik mora sadržavati sve troškove vezane uz registraciju obrta i sredstva povezana s obavljanjem djelatnosti, poput nabave opreme, zakupa poslovnog prostora i obveznih doprinosa za 11 mjeseci poslovanja.

Imajte na umu da se svi troškovi navode bez poreza na dodanu vrijednost. Dakle, sami plaćate PDV na iznos od 55.000 kuna, pa svakako to uračunajte u vaše troškove kod otvaranja obrta.

samozapošljavanje
Foto: Fotolia

Što je sve moguće financirati potporama za samozapošljavanje

U sastavljanju troškovnika velika je pomoć (i glavni vodič) popis prihvatljivih troškova za ovu godinu. Prihvatljivi troškovi su:

 • kupnja strojeva, alata i opreme za obavljanje djelatnosti,
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad,
 • kupnja licenciranih IT programa,
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja,
 • doprinosi za samozaposlenu osobu (najviše 11 mjeseci),
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost,
 • troškovi registracije poslovnog subjekta,
 • izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanja, reklamnih ploča i natpisa, web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,
 • kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri,
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti),
 • troškovi atesta i procjene opasnosti,
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software),
 • kupnja franšize.

Kao što ima točno određene prihvatljive troškove, Zavod je naveo i koji troškovi nisu prihvatljivi, odnosno što se sve ne može financirati potporama. I u ovom slučaju popis je dugačak. Navodimo samo neke: kupnja rabljene opreme i rabljenih vozila, porezi i prirezi, kupnja mobitela, obnova ili uređenje poslovnog prostora, usluge drugih poslovnih subjekata (osim knjigovodstvenih i web usluga), službena putovanja i slično.

Uz poslovni plan i troškovnik dobro je priložiti i pisma namjere te ponude. Da bi plan bio prihvaćen potrebno je prikupiti 16 od mogućih 26 bodova koje HZZ dodjeljuje prema sljedećim kriterijima: suradnja s HZZ-om, radno iskustvo u djelatnosti poslovnoga plana, dodatne edukacije i/ili obrazovanje u djelatnosti iz poslovnoga plana, prethodno poduzetničko iskustvo, priložene ponude, popunjenost poslovnoga plana, priložena pisma namjere, povezani poslovni subjekti, procjena prihoda i troškova.

Dodatne bodove donose pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji, pa ih svakako priložite. Veći broj bodova također donose i zahtjevi koji imaju elemente ‘održivosti’, ‘inovativnosti’ i ‘konkurentnosti’ na lokalnom tržištu.

samozapošljavanje
Foto: Pixabay

Mogu li potpore dobiti i osobe koje su već imale firmu ili obrt

Ranije registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost nisu prepreka za dobivanje potpora za samozapošljavanje. No, osim što morate biti prijavljeni kao nezaposlen u evidenciji Zavoda, prilikom podnošenja zahtjeva su potpore morate dokazati da ste izmirili sva davanja prema državi koje ste ranije imali.

Nepostojanje duga po osnovi poreza i doprinosa dokazujete potvrdom Porezne uprave ili Izvatkom iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva) koji nisu stariji od 30 dana i odnose se na stanje na dan podnošenja zahtjeva.

Ipak, valja imati na umu da Zavod prednost daje osobama koje se prvi put samozapošljavaju.

Prilikom odlučivanja o korištenju potpora za samozapošljavanje vodite računa i o tome da za namjensko trošenje potpora i poslovanje u skladu s ugovorom koji ćete sklopiti s HZZ-om jamčite bjanko zadužnicom na iznos do 100.000 kuna. Zadužnica mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika, a trošak solemnizacije snosi korisnik potpore.

Nakon što ste dobili pozitivan odgovor HZZ-a na podnesen zahtjev, možete početi i formalno osnivanje paušalnog obrta, o čemu možete više pročitati na poveznici niže:

>> Kako otvoriti paušalni obrt?

U ugovoru o dodjeli potpore jasno su naznačene situacije koje se odnose na kršenja ugovorih obveza te uslijed kojih posljedično dolazi i do potpunog/djelomičnog povrata dodijeljenih sredstava, uvećano za zateznu kamatu.

Raskid ugovora ovisi o povredi ugovorne obveze, saznajemo u HZZ-u. U većini slučajeva radi se o povratu dijela sredstava. Povrat cijeloga iznosa zahtijeva se u slučaju da je ugovorna obveza prekršena tako da je cijeli ugovor doveden u pitanje.

Praksa govori, kažu u HZZ-u, da se kršenja vezana uz korištenje ove mjere odnose na troškovnik, na (dijelom) nenamjensko korištenje sredstava.