povrat
Foto: Pixabay

Mnogi građani ove godine su ostali neugodno iznenađeni nakon što im je Porezna uprava obračunala povrat poreza na dohodak. Neki su dobili puno manje iznose nego prošle godine, a dio poreznih obveznika nije uopće ostvario povrat poreza. Razlog je u poreznim promjenama koje su se počele primjenjivati početkom 2017., a koje su tek pri ovogodišnjem obračunu poreza na dohodak došle do punog izražaja.

Pravo na povrat poreza tako su ove godine izgubili svi građani koji su redovna primanja (plaće ili mirovine) pokušali podebljati dodatnim, honorarnim poslovima. Pravo na povrat izgubili su i građani koji su u 2017. imali dohodak ostvaren po osnovi imovine i/ili od kamata na štednju i dividendi.

Ova je prva godina otkad se u godišnji obračun ne uključuje dohodak ostvaren po osnovi imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja, a koji se od 1. siječnja 2017. smatraju konačnim dohotkom i za koji se plaća konačan porez tijekom godine.

Za konačne dohotke ne podnose se godišnje porezne prijave niti se za te dohotke može provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, pojašnjavaju u Poreznoj upravi.

Poreznici dohotke podijelili u dvije skupine

Od početka 2017. izvori oporezivih dohodaka podijeljeni su na, naime, na godišnji dohodak i konačni dohodak.

Godišnjim dohotkom smatraju se dohodci ostvareni na tržištu rada: plaće i mirovine, dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i drugi dohodak koji uključuje autorske naknade.

Konačni dohodak čine svi oblici dohotka od imovine, kapitala (dividende, kamate, kapitalni dobici i izuzimanja), osiguranja, dva oblika drugog dohotka koji se smatraju konačnima i dohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuje paušalno.

Oporezivanje tih dviju skupina dohodaka razlikuje se u visini poreznih stopa, ali i u pravu na upotrebu osobnog odbitka. Na dohotke od rada priznaje se pravo na osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka, a na ostale dohotke, koji se smatraju konačnima, to pravo je ukinuto.

Osim toga, građani koji su ranijih godina ostvarivali povrat poreza plaćenoga na drugi dohodak (kao što su honorari npr.) i čiji se primitak pri godišnjem obračunu oporezivao sa stopom od 12 posto, više nemaju pravo na povrat poreza jer je stopa od 12 posto ukinuta.

Olakšice samo na dohotke od rada

U praksi to znači da za sve građane koji su tijekom godine imali dohodak kao što su plaća, mirovina, dohodak od obrta ili samostalne djelatnosti i slično, i koji su tokom godine plaćali predujam poreza, poreznici prilikom godišnjeg obračuna zbrajaju sve te dohotke i zbrojeno oporezuju s dvije porezne stope. Na osnovicu od 210.000 kuna primjenjuje se stopa od 24 posto, a iznad te osnovice stopa od 36 posto.

Konačni dohoci pak oporezuju se tijekom godine svaki zasebno po propisanoj proporcionalnoj stopi i to kao konačno oporezivanje. Za izračun svih poreza i doprinosa koji se obračunavaju i plaćaju na drugi dohodak, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, možete koristiti naš kalkulator.

povratBudući da se na te dohotke više ne ostvaruje pravo porezne olakšice kao što su na osobni odbitak i/ili odbitak za uzdržavane članove obitelji, konačni dohoci više ni ne utječu na ukupnu godišnju poreznu obvezu.

Prema najavama Porezne uprave, ove će se godine obveznicima poreza na dohodak vratiti oko 880 milijuna kuna preplaćenog poreza, oko 200 milijuna manje nego lani. Na manji povrat zasigurno su utjecale i izmjene u poreznom tretmanu drugog dohotka.

Pročitajte i ovo:
Marić spreman ukinuti najvišu stopu poreza na dohodak i sniziti PDV?