20
Goran Aleksić / Foto: Prvi plan

Od dvije važne presude o revizijama tzv. konvertiranih kredita uzetih u švicarskim francima, Vrhovni sud je u četvrtak je objavio jednu, ali ne i onu nakon koje bi napokon bilo jasno hoće li dužnici moći tužiti banke, bez obzira na konverziju kredita. Odluka Vrhovnog suda koja se iščekuje ključna je za dužnike budući da u lipnju ove godine nastupa zastara potraživanja preplaćenih kamata u slučaju franak.

Odlučujući o reviziji tuženice protiv presude Županijskog suda u Zadru, Vrhovni sud (VSRH) je objavio da odluka banke o promjenjivoj kamatnoj stopi na kredite u švicarskim francima nakon 1. siječnja 2013. do 1.siječnja 2014. nije zakonita.

VSRH: Banke nezakonito podizale kamate

VSRH je zaključio da banka u tom razdoblju nije uskladila svoje poslovanje glede promjenjivih kamata za kredite u CHF s odredbom čl. 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkim kreditima.

“Naime, iako je banka sukladno Zakonu u svojoj ponudi korisnicima, za izmjenu ništetne odredbe, u skladu s Zakonom, precizirala način određivanja promjenjive kamatne stope, ona je, ipak, bez uporišta u Zakonu, jednostrano, odredila kamatnu stopu višu od početno ugovorene kamatne stope.

Time je po shvaćanju VSRH, naplatom kamate po stopi višoj od početno ugovorene, dio imovine korisnika kredita bez pravne osnove prešao u imovinu banke, pa osnovano korisnik kredita zahtjeva vraćanje tog iznosa”, kaže se u priopćenju Vrhovnog suda koji naglašava da ovom odlukom nije promijenjeno pravno shvaćanje zauzeto u presudi Vrhovnog suda od 20. ožujka 2018. u kojoj je zaključeno da kolektivna tužba prekida tijek zastare za tražbine pojedinih korisnika.

odluka
Foto: Pixabay

Nakon početnog oduševljenja dužnika zbog ove odluke, Goran Aleksić, saborski zastupnik stranke Snaga i član udruge Franak, upozorio je dužnike da oni koji su konvertirali kredite moraju čekati još jednu odluku Vrhovnog suda.

HUB: Presuda se ne odnosi na druge sudske procese

Priopćenjem se oglasila i Hrvatska udruga banaka koja ističe kako je riječ o pojedinačnoj presudi koja se nikako ne odnosi na druge sudske procese koji su u tijeku.

“Ujedno, osuđujemo pokušaj manipulacije medijima koristeći ovu presudu kako bi se izvlačenjem iz konteksta određenih navoda zavaravajuće utjecalo na javnost da se radi o svim bankama te svakodnevnim objavljivanjem detalja pojedinačnih presuda stvarao dodatni pritisak na sudove u trenutku kada se pred sudovima vodi niz postupaka vezanih za CHF kredite”, kaže se u priopćenju HUB-a.

Goran Aleksić: Još čekamo odluku o pravu na obeštećenje

Za N1 Aleksić je rekao kako su se u udruzi ponadali da se presuda odnosi na konvertirane kredite i da će dužnici imati pravo na obeštećenje.

“Tužitelj je dobio presudu u svoju korist, ali čekamo odluku o konverzijama. Ovo je dobra presuda, nije odlična jer nedostaje dio oko konverzija. Ona govori ono što stalno govorimo, da ono što banke tvrde nije istina. Tvrdile su da su uskladile svoje poslovanje sa zakonom na taj način da su same utvrdile maržu, promjenjivi parametar i poslale obavijest da su to napravile.

Vrhovni sud je utvrdio da obavijest nije dovoljna, da se trebalo dogovoriti s dužnicima kamate i marže. Prekršajni sudovi su odlučili da ne treba kažnjavati banke, a Vrhovni sud je odlučio da su trebali kažnjavati banke…”, rekao je Aleksić za N1.

Na odluku Vrhovnog suda čeka 125 tisuća ljudi

Dodao je da su prekršajni postupci gotova stvar te da 125 tisuća ljudi ima pravo na preplaćene kamate i tečaj. “Svi trebaju tužiti i dobiti novac, s ogradom da čekamo odluku Vrhovnog suda imamo li pravo na obeštećenje”, izajvio je.

Vrhovni sud, podsjećamo, odlučuje o dva predmeta koji se odnose na kolokvijalno rečeno konvertirane kredite. Jučerašnjom odlukom Vrhovni sud je potvrdio presudu zadarskog Županijskog suda iz ožujka 2016. godine, kao i onu Općinskog suda iz 2015. godine i ujedno naložio banci da tužiteljici isplati 27.837 tisuća kuna na ime ‘nepripadajućeg plaćenog iznosa zbog promijenjenih kamatnih stopa’ u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe.

Pročitajte i ovo:
Udruga Franak požuruje Vrhovni sud na odluku o konvertiranim kreditima