HPB rujan
Tomislav Vuić, predsjednik Uprave HPB-a

Hrvatska poštanska banka objavila je uvjete za dobivanje subvencioniranih stambenih kredita prema kojima nudi istu kamatnu stopu od 2,9 posto na kunske i eurske kredite. Maksimalna godišnja efektivna kamata iznosi 3,12 posto.

HPB je priopćio kako se radi o najpovoljnijim uvjetima te da Banka osim nižih kamatnih stopa umjesto klijenta snosi i trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti nekretnine te nudi povoljne uvjete ugovaranja police osiguranja nekretnine koja se kupuje.

“HPB je za subvencionirane kredite ponudila značajno povoljnije uvjete od redovnih, a kamatne stope vrijede bez ograničenja za iznos kredita (država subvencionira kredite do 100.000 eura).

Fiksna kamata prvih 7 godina otplate

Kamatna stopa je prvih 7 godina fiksna i iznosi 2,9 posto, a nakon proteka razdoblja subvencioniranja Banka nastavlja s povoljnim uvjetima uz promjenjive kamate koje su za kredite u eurima 6-mjesečni NRS1 za EUR +2,29 posto te za kredite u kunama 6-mjesečni NRS1 za HRK +2,28 posto”, navodi se u priopćenju HPB-a.

U programu subvencioniranja stambenih kredita sudjeluje i HPB Stambena štedionica koja nudi fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Kamatna stopa na kunske i kredite vezane uz euro iznosi 3,2 posto prvih pet godina otplate, a nakon proteka razdoblja subvencioniranja 3,35 posto. Maksimalna efektivna kamatna stopa iznosi 3,58 posto.

“Najpovoljnijim kamatnim stopama HPB je podržala inicijativu države za poboljšanje demografske slike Hrvatske, a ostalim pogodnostima za korisnike subvencioniranih kredita najveća banka u hrvatskom vlasništvu želi dodatno pridonijeti ostanku mladih obitelji u našoj zemlji”, ističu u HPB-u.

Subvencionirane kredite daje 12 banaka i štedionica

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina (APN) objavila je popis 12 kreditnih institucija s kojima je sklopila ugovor o davanju subvencioniranih kredita i koje su ponudile efektivne kamatne stope (EKS) u rasponu od 3,12 posto (HPB) do 3,75 posto (Zaba i Erste).

Popis banaka i štedionica koje sudjeluju u programu subvencioniranja stambenih kredita s visinom kamatnih stopa možete naći ovdje.

U odnosu na lani, najniže kamatne stope za eurske kredite su ipak nešto više, za kunske niže, a najviše su ostale na istoj razini. Lani su, naime, banke i stambene štedionice nudile kamatne stope za kredite u eurima u rasponu od 3,04 do 3,75 posto, a za kredite u kunama od 3,35 do 3,75 posto.

Uvjeti za subvencionirane kredite

Zahtjeve za subvencije građani će moći predavati početkom rujna. Korisnik kredita u vrijeme podnošenja zahtjeva ne smije biti stariji od 45 godina, u vlasništvu ne smije imati ni stan niti kuću, a ako posjeduje jedan stan ili kuću, nekretnine ne smiju zadovoljavati osnovne uvjete za život.

Također, korisnik kredita može posjedovati nekretninu koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće za vlastito stanovanje.

Cijena nekretnine koja se subvencionira ne može biti veća od 1.500 eura za metar četvorni. Država subvencionira stambeni kredit pet godina, a rok se produžuje za dvije godine za svako novo dijete u razdoblju subvencioniranja.

Dodatne dvije godine subvencije dobit će i podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja. Subvencije se kreću od 30 do 51 posto anuiteta, ovisno o području u kojem se nekretnina nalazi.

Jedan od ključnih uvjeta za dobivanje subvencioniranog stambenog kredita jest da podnositelji zahtjeva ispunjava uvjete banaka, odnosno da je kreditno sposoban.

Država subvencionira najviše 1.500 eura po metru četvornom, odnosno najviše 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju HNB-a na dan isplate kredita. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Pročitajte i ovo:
Velika dilema: Koje kredite uzeti, eurske ili kunske?