kamata
Foto: Fotolia

Iako se već mjesecima najavljuje kako se eri jeftinog novca nazire kraj, prvenstveno zbog politike američke centralne banke i očekivanja da će u ovoj godini i Europska centralna banka početi dizati kamatne stope, u Hrvatskoj kamate i dalje padaju. Prema najavama Hrvatske udruge banaka i Hrvatske narodne banke, kamatne stope trebale bi biti u silaznom trendu cijele ove godine.

Hrvatska udruga banaka (HUB) je krajem studenog objavila novi izračun Nacionalne referentne stope (NRS), a koji pokazuje daljnji pad te stope. Pad kamata odnosi se na kredite kod kojih je promjenjivi dio kamatne stope vezan uz NRS, a građani bi to trebali vidjeti na anuitetima koji dospijevaju u veljači.

Kamate padaju od prosinca 2012.

U posljednje tri godine prosječna kamatna stopa kod stambenih kredita pala je sa 5,7 na 3,5 posto, a kod potrošačkih sa 6,5 posto na 5,6 posto

Od 7. prosinca 2012., od kada se koristi Nacionalna referentna stopa, kamate su kontinuirao u padu i ovo je već dvanaesto snižavanje kamatnih stopa. Po podacima HUB-a, kamatne stope na kredite kod kojih se, primjerice, primjenjuje 12-mjesečni NRS umanjene su u odnosu na prosinac 2017. u prosjeku za 0,5 postotnih bodova za kune i 0,44 postotnih bodova za eure.

Zdenko Adrović, direktor HUB-a, kaže kako je u posljednje tri godine kod stambenih kredita prosječna kamatna stopa pala sa 5,7 na 3,5 posto, odnosno za trećinu. Cijena potrošačkih kredita pala je sa 6,5 posto na 5,6 posto, odnosno za 0,9 postotnih poena.

>> Usporedili smo ponude za gotovinske i stambene kredite, saznajte koje su najbolje

Prema podacima HNB-a, prosječna kamatna stopa na stambene kredite (kunske i eurske) iznosi 4,16 posto, a na potrošačke kredite u kunama 7,14 posto, a na one s valutnom klauzulom 6,81 posto.

kamate
Foto: Pixabay

HPB snizio kamate i na nove kredite

NRS kao promjenjivi parametar na kredite građanima koristi dio banaka u Hrvatskoj, među njima Zagrebačka banka, Hrvatska poštanska banka i OTP banka. Iako su padom NRS-a banke obvezne sniziti kamate na postojeće kredite (za nove kredite slobodno mogu formirati visinu kamatnih stopa u skladu sa svojom procjenom tržišta), Hrvatska poštanska banka odlučila je od 1. siječnja 2019. sniziti promjenjive kamatne stope i na određene vrste novih kredita.

HPB je na nove nenamjenske hipotekarne kredite, nenamjenske kredite za umirovljenike te stambene potrošačke zelene kredite promjenjivu kamatnu stopu snizio do čak 0,45 postotnih poena, kazali su nam u toj banci.

Na sve postojeće kredite s promjenjivom kamatnom stopom u skladu s promjenom NRS-a koje HPB primjenjuje kao referentne stope, banka je kamatne stope na kredite građanima u eurima snizila za 0,16 postotnih poena , a na kredite u kunama za 0,1 p.p. u odnosu na stope koje su vrijedile do kraja 2018.

“Promatramo li, recimo, razdoblje od pet godina (siječanj 2014. – siječanj 2019.) na primjeru nenamjenskih kredita s promjenjivom kamatnom stopom kamate su snižene za oko 3,5 p.p.”, kažu u HPB-u koji je lani broj odobrenih kredita građanima povećao za 27 posto.

Zaba snizila kamate za 0,08 do 0,16 postotnih poena

Zagrebačka banka snizila je promjenjive kamatne stope na postojeće kredite građanima od 1. siječnja ove godine (što će se vidjeti u anuitetima koji dospijevaju u veljači) i to u rasponu od 0,08 do 0,16 postotnih poena, ovisno o vrsti i valuti kredita.

Na postojeće stambene i druge kunske kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, Zaba je smanjila stope za 0,10 postotnih poena, a na one vezane uz euro za 0,16 postotna poena. Kod kunskih kredita koji koriste šestomjesečnu NRS2 kamata je smanjena za 0,08 postotnih poena, a za kredite vezane uz euro 0,15 postotnih poena.

Od kraja 2012. Zaba je kamatne stope ovisno o vrsti kredita umanjila između 1,71 i 1,91 postotna poena za kune te između 2,80 i 2,82 postotnih poena za eure, kažu u toj banci.

kamate
Foto: Pixabay

OTP banka odustala od dizanja kamata vezane uz EURIBOR

Niže kamate vezane uz NRS1 najavila je i OTP banka i to za 0,1 odnosno 0,16 postotnih bodova. Prema najavama iz te banke, kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu u eurima bit će niže za 0,16 postotnih bodova, a za kredite u kunama za 0,1 postotnih bodova.

“Također, iako je vrijednost šestomjesečnog EURIBOR-a u siječnju porasla za 0,03 postotna boda, OTP banka neće navedeno povećanje primijeniti na kredite vezane uz EURIBOR čime svoje klijente izravno štiti od povećanja kreditnih obveza”, poručili su iz OTP banke koja je u posljednjih pet i pol godina građanima smanjivala kamatne stope više od deset puta.

Kako se određuje visina kamata

Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. srpnja 2019., a sudeći prema prognozama, u drugoj polovici godine kamate bi mogle dodatno pasti

NRS se koristi temeljem Zakona o potrošačkom kreditiranju, a izračunava ga HUB od 2012., koristeći isključivo javno objavljene podatke Hrvatske narodne banke. Pojednostavljeno rečeno, NRS je ukupan iznos koji su banke isplatile kao kamate na depozite podijeljen s prosječnim iznosom tih depozita.

Izračunava se za razne valute, vrste depozita i rok: tromjesečni NRS je iznos isplaćen u tri mjeseca podijeljen s tromjesečnim prosječnim stanjem, a isto tako i šestomjesečni i dvanaestomjesečni. To se označava kao 3M, 6M i 12M. Brojka iza NRS-a označava računa li se stopa gledajući samo depozite fizičkih osoba (NRS1), uz njih i depozite nefinancijskog sektora (NRS2), ili uključuje i depozite financijskog sektora (NRS3), odnosno depozite svih pravnih i fizičkih osoba.

Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će 1. srpnja 2019., a sudeći prema prognozama banaka i HNB-a, u drugoj polovici godine kamate bi mogle dodatno pasti.

Pročitajte i ovo:
Hoće li gotovinci postati novi švicarci
Vujčić: Hrvatska ima 6 mjeseci da spriječi rast kamata