kazne
Foto: Pixabay

Više od 200 različitih naknada poslovne banke naplaćuju građanima, i od toga poprilično zarađuju. Prema podacima Hrvatske narodne banke, samo u prvih šest mjeseci ove godine naplatile su gotovo 1,7 milijardi kuna naknada i provizija.

Nakon što je prije godinu dana građanima osigurala usporedbu kamatnih stopa banaka, Hrvatska narodna banka sada je to omogućila i za bankarske naknade. HNB, naime, od ovog mjeseca na svojim internetskim stranicama i putem mobilne aplikacije mHNB nudi usporedbu naknada za najčešće korištene platne usluge koje potrošače izlažu najvećem pojedinačnom ili ukupnom trošku.

Vujčić: Naknade banaka su netransparentne

“Vidjeli smo da banke naplaćuju značajno različite naknade za pojedine usluge. Razlika u naknadama po uslugama je bila daleko veća nego razlika u kamatnim stopama. To je iz jednog razloga posljedica toga što je to često cross selling, a drugi je upravo ta netransparentnost, gdje ne znate kolika je fer cijena na tržištu naplate pojedine naknade, što je bilo puno lakše znati za kamatne stope, nego za ovaj dio. Sad omogućavamo svakome vidjeti ako bankovne naknade za usluge bitno odstupaju od drugih”, rekao je guverner Boris Vujčić predstavljajući novu uslugu HNB-a.

>> EU reže naknade banaka, evo kako je u Hrvatskoj

Cross selling koji spominje guverner je tehnika unakrsne prodaje koje banke koriste kako bi starim klijentima ponudile drugi, komplementarni proizvod ili uslugu i tako smanjila mogućnost da klijent ode konkurenciji. To se najbolje vidi u svima dobro poznatim paketima u kojima često ne znamo što i zašto plaćamo.

Razlike u naknadama više nego dvostruke

Iako banke zaračunavaju stotine različitih naknada, HNB se odlučio za 13 najreprezentativnijih usluga koje za građane predstavljaju najveći trošak, poput troškova vođenja računa, prekoračenja, internetskog bankarstva, trajni nalog, izravno terećenje ili podizanja gotovog novca.

Mi smo usporedili naknade deset najvećih banaka vezanih uz vođenje tekućeg računa i to za paket koji uključuje dozvoljeno prekoračenje, kreditnu karticu, internetsko bankarstvo i 15 mjesečnih transakcija. Kao što se vidi iz tablice niže, naknade se vrlo različite, najskuplje su više nego dvostruko više od najjeftinijih.

Banka Mjesečna naknada (kn) Kamate na prekoračenje (%)
Zaba 60,00 9,40
PBZ 63,60 8,31
Erste - -
Raiffeisenbank 55,00 - 65,00 8,53
Splitska banka 67,67 – 129,00 8,82
HPB 49,00 – 63,00 8,91 – 9,41
Addiko Bank 55,00 7,00
OTP banka 67,67 8,82
Sberbank 40,00 – 120,00 8,54
Kreditna banka Zagreb 56,83 6,90
Izvor: HNB

Osim paketa mogu se usporediti i naknade za 13 najčešće korištenih pojedinačnih usluga kao što su internetsko bankarstvo koje deset navedenih banaka naplaćuju od sedam do 12 kuna mjesečno, ili članarinu za korištenje kreditnih kartica (razlike u cijeni opet mogu biti dvostruke), podizanje gotovog novca i slično.

Cijene postaju usporedive, iznosi bi vas mogli neugodno iznenaditi

Banke zadnjih godina zbog pada prihoda koje ostvaruju od kamata pokušavaju što više naknada zadržati i uvoditi nove nebankarske usluge za koje je cijene, ističu i u HNB-u, teško uspoređivati. U skladu sa Zakonom o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, banke sada moraju na identičan način nazivati te usluge, što olakšava usporedbu potrošačima.

“Cilj je bio stvoriti jedinstveni proizvod, odnosno paket osnovnih usluga koje se koriste, a za koji sve banke moraju dati cijenu koja je usporediva. Ranije je problem bio u tome što je svaka banka imala pakete koji nisu bili cjenovno usporedivi”, kaže Vujčić.

O tome koliko godišnje plate bankama za naknade, građani će ubuduće jednom godišnje dobivati i izvješće o svim naknadama i kamatama obračunatim u prethodnoj godini. U HNB-u kažu da bi ti iznosi mogli za mnoge predstavljati neugodno iznenađenje. Do tada klijentima može pomoći i usporedba naknada na stranicama HNB-a, no kako ni ona nije jednostavna, HNB je objavio upute u posebnom videu.