poreza
Foto: Pixabay

Gotovinski nenamjenski krediti i to u kunama su najtraženiji krediti što bankari tumače nižim kamatnim stopama u odnosu ne kredite s valutnom klauzulom (eurske).

Kunski krediti još su lani ušli u modu, nakon što su se mnogi građani opekli na kreditima s valutnom klauzulom u švicarskim francima i postali svjesni valutnog rizika. U Hrvatskoj udruzi banka kažu da krediti s valutnom klauzulom, ali u eurima ponovo postaju traženiji prije svega zbog nešto nižih kamatnih stopa u odnosu na kunske kredite.

Velika dilema: Koje kredite uzeti, eurske ili kunske?

Istražili smo ponudu gotovinskih kredita u eurima i kunama, usporedili njihove cijene (visine efektivnih kamatnih stopa) te razlike u varijabilnim i fiksnim kamatnim stopama. Razlike između ukupnih iznosa na kraju otplate kredita između najviših i najnižih kamatnih stopa iznose i po nekoliko tisuća kuna.

U tablici niže naveli smo obveze po kreditima s najnižim i najvišim efektivnim kamatnim stopama za kunske i eurske kredite koji se trenutačno mogu naći na tržištu. Za primjer smo uzeli kredite od 75.000 kuna, odnosno 10.000 eura, s rokom otplate od pet godina.

Razlika na kraju otplate kredita po najvišoj i najnižoj varijabilnoj kamatnoj stopi kod kunskih kredita iznosi čak 5.884,21 kuna (toliki je viši ukupni trošak kamate), dok je kod fiksne kamate nešto niži – 4.494,02 kuna.

Slično je i kod kredita u eurima. Ako uzmete kredit uz fiksnu kamatnu stopu, na kraju ćete platiti 888 eura više za kredit s najvišom EKS, dok uz varijabilnu stopu razlika iznosi 762,03 eura.

Napominjemo da kredit s manjom kamatnom stopom u konačnici ne mora biti i povoljniji. Osim po kamatnoj stopi gotovinski kredit valja usporediti i po naknadi za obradu kredita, instrumentima osiguranja, valuti kredita i načinu otplate.

O čemu sve ovisi realizacija kredita

Pri procjeni kredita potrebno je razlikovati nominalnu kamatnu stopu (NKS), koja se upisuje u ugovor o kreditu, te efektivnu kamatnu stopu (EKS), koja se izračunava prije ugovaranja kredita. U izračun EKS-a, osim nominalne kamatne stope, uključuju se i naknade koje se plaćaju pri odobravanju kredita te je stoga EKS realniji prikaz ukupne cijene kredita.

Osim tih općih parametra, na realizaciju kredita i ocjenu njegove isplativosti utječu i uvjeti svakog pojedinog dužnika. To su prije svega ukupna zaduženost, urednost servisiranja kreditnih obveza, visina primanja, ali i broj članova kućanstva, godine života i radnog staža i slično.

Vrlo često građani odlučuju zatražiti kredit u svojoj matičnoj banci, pretpostavljajući da će ona ponuditi najpovoljnije kreditne uvjete. No, to ne mora biti tako, pa se isplati istražiti ponudu i ostalih banaka. Od rujna prošle godine to je puno lakše budući da HNB od tada na svojim mrežnim stranicama objavljuje tzv. informativnu listu ponude kredita potrošačima.

Lista sadržava osnovne informacije o izabranim vrstama kredita koje potrošači najčešće uzimaju. Budući da su banke dužne o svakoj promjeni kreditnih uvjeta izvijestiti HNB, lista se redovito ažurira.

Lista omogućuje usporedbu ponude prema efektivnim kamatnim stopama i drugim kriterijima kao što su iznos, rok, fiksna marža i naknada. U tablici niže osim ponuda banaka s najnižim i najvišim kamatnim stopama, naveli smo i ponudu većih banaka.

Ponudu gotovinskih kredita svih banaka možete naći ovdje, a za izračune koji će vam pomoći u prvoj selekciji koristite naš kreditni kalkulator.

velika dilemaPri konačnoj odluci o uzimanju kredita od velike pomoći može biti i Europski standardizirani obrazac informacija kojeg bankari moraju dati svakom klijentu prije ugovaranja kredita. Taj obrazac sadržava sve bitne informacije o pojedinoj liniji kredita pa može poslužiti i za usporedbu iste linije kredita kod različitih banaka.

Pročitajte i ovo:
EU reže naknade banaka, evo kako je u Hrvatskoj
Banke jako dobro štite svoja prava, znate li koja su vaša?