troškovi
Foto: Pixabay

Od 1. rujna poslodavci plaće svojih radnika mogu podebljati neoporezivim isplatama za troškove prehrane, smještaja i vrtića za djecu. Ministarstvo financija dopunilo je, naime, novi Pravilnik o porezu na dohodak u kojem je definiralo pravila za isplatu neoporezivih naknada, dok Ministarstvo turizma tek treba propisati pod kojim uvjetima će godišnji troškovi za odmor radnika (ugostiteljske i turističke usluge) u visini do 2500 kuna godišnje biti oslobođeni poreza.

Porezne olakšice za prehranu radnika

Porezne olakšice za troškove prehrane radnika mogu se iskoristiti na jedan od dva načina – ili kao paušal do 5000 kuna godišnje ili do 12.000 kuna godišnje pod uvjetom da računi glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem.

U ovom drugom slučaju troškovi se moraju pravdati računima ugostiteljskih objekata ili trgovina, ali mora biti vidljivo da se radi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana, navedeno je u novom pravilniku.

Troškovi smještaja u potpunosti neoporezivi

Poreznici će priznati stvarne izdatke za smještaj radnika pod uvjetom da su potkrijepljeni vjerodostojnom dokumentacijom. No, u priznate troškove ne ulaze troškovi za režije, telefon, internet, naknade za korištenje garaže i slično.

Radnik i sam može naći smještaj, ali poslodavcu mora dostaviti kopiju sklopljenog ugovora ili računa. Pravilnikom je određeno da je radnik obvezan obavijestiti poslodavca o prestanku najma. Ako pak radnik istovremeno radi kod dva ili više poslodavca, a jedan od njih mu isplaćuje naknadu za smještaj, ostale poslodavce mora o tome izvijestiti kako ne bi primao više neoporezivih naknada za isto razdoblje. Međutim, nejasno je kako će poslodavac kontrolirati je li radniku istekao ugovor o najmu i je li mu neki od drugih poslodavaca već isplatio naknadu za smještaj.

troškovi
Foto: Fotolia

Neoporezivi troškovi za vrtić za cijelu 2019.

Troškovi za redovnu skrb predškolske djece također su neoporezivi do visine stvarnih izdataka na temelju vjerodostojne dokumentacije. Neoporezivi troškovi za vrtić mogu se isplatiti za cijelu 2019., za razliku od troškova za smještaj i prehranu radnika koje se neće oporezivati u isplatama nakon 1. rujna ove godine.

Isto kao i u slučaju priznavanja troškova za smještaj, radnik je obavezan poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa.

Ako poslodavci svakog od roditelja djeteta snose dio nastalog troška, radnik je dužan o tome obavijestiti poslodavca. U slučaju da dođe do promjena troška redovne skrbi djece radnika ili ako radniku više ne nastaje trošak po toj osnovi, radnik je obavezan o istom obavijestiti poslodavca, navedeno je u pravilniku.

Također, određeno je da u poreznu olakšicu ne ulaze izdaci za dodatne programe koje vrtići posebno naplaćuju.

Osim računa predškolskih ustanova (vrtića) poreznici će priznavati i račune drugih pravnih ili fizičkih osoba koje su registrirane za skrb o predškolskoj djeci.

Povećani neoporezivi iznosi dnevnica

Od 1. rujna neoporezivo je i 200 kuna dnevnice za službeni put unutar Hrvatske koji je duži od 12 sati ( do sada je bilo 170 kuna), odnosno 100 kuna za službeni put koji traje više od osam, a manje od 12 sati (do sada 85 kuna).

Novim pravilnikom Ministarstvo financija je prihvatilo većinu mjera poreznog rasterećenja koje već duže vrijeme zagovaraju poslodavci, posebno oni u ICT sektoru, a koje su usmjerene na povećanje standarda radnika.

Pročitajte i ovo:
Vlada gluha, ICT-ovci uporni – opet traže 5 malih mjera poreznog rasterećenja