prosječne plaće
Ilustracija: Pixabay

Prosječna mjesečna plaća u pravnim osobama u kolovozu ove godine dosegnula je 6.264 kune. No, što se krije iza prosječne plaće, otkrili su podaci Porezne uprave za prošlu godinu, koje je saznao Novi list.

Porezna uprava vodi, naime evidenciju broja zaposlenih i njihovih plaća u 32 kategorije neto dohodaka. Prema podacima Porezne uprave za 2017., od ukupno 1.592.215 zaposlenih tek ih oko 5,5 posto, 86.985 građana, ima prosječnu neto plaću u rasponu od 6.001 do 6.500 kuna.

Gotovo tri četvrtine – 73,3 posto ili 1.166.731 zaposlenih – prima manje od prosječne plaće. Pritom je više od polovice zaposlenih (53,2 posto), njih 847.750, grupirano u kategorije s mjesečnim neto plaćama od 2.500 do 5.500 kuna. Ako se uračunaju i podaci o mirovinama, jasno je da većina hrvatskih građana nema dovoljno novca ni za osnovne potrebe.

>> Život na rezervi: 60 posto Hrvata ne može podnijeti neočekivani trošak

Petina zaposlenih ima plaću od 2.500 do 3.500 kuna

Kad se malo razgrnu podaci o zaposlenima koji imaju ispodprosječne plaće, vidi se da najveći broj njih – 180.846 ili 11,4 posto svih zaposlenih ima plaće od 2.501 do 3.000 kuna.

Sljedeće dvije najbrojnije skupine su zaposleni s mjesečnim neto plaćama od 3.501 do 4.000 kuna (155.864 ili 9,8 posto zaposlenih), odnosno s plaćama od 3.001 do 3.500 kuna (154.330 ili 9,7 posto zaposlenih).

Oko petine svih zaposlenih u Hrvatskoj preživljava s mjesečnom plaćom od 2.500 do 3.500 kuna.

Plaće od 4.001 do 5.000 kuna ima 257.803 zaposlenih (16,2 posto), dok plaće od 5.001 do 5.500 kuna zarađuje tek 6,1 posto ukupno zaposlenih, 96.627 njih.

Visoke plaće rijetkost

Na drugom polu najviših plaća, više od 100.000 kuna mjesečno, našlo se samo 269 zaposlenih (0,017 posto), dok je njih 921 (0,06 posto) primalo plaću u rasponu od 50.001 do 100.000 kuna.

Slično je i u kategoriji plaća od 40.001 do 50.000 kuna mjesečno – njih je primalo 789 (0,05 posto), dok je plaće u rasponu od 9001 do 14.000 kuna imalo 5,7 posto, 90.935 zaposlenih.

Detaljnije podatke o distribuciji plaća prema podacima Porezne uprave, koje je objavio Novi list, možete vidjeti na grafikonu.

Pročitajte i ovo:
94 posto štednje u rukama 20 posto građana
Najviša prosječna plaća 18 puta veća od najniže