poreza
Foto: Pixabay

Za prigovor na privremeno porezno rješenje ostaje još malo vremena – rok istječe 31. srpnja. Prigovor možete uložiti ako smatrate da poreznici nisu raspolagali ispravnim podacima o ostvarenom dohotku ili nisu priznali neku poreznu olakšicu na koju imate pravo. Najčešće se radi o pravu na odbitak za uzdržavanog člana, ali ima i nekih drugih prava zbog kojih se isplati provjeriti i eventualno žaliti na privremeno porezno rješenje.

Prilikom obračuna godišnje porezne obveze za 2018. ne primjenjuju se zakonske promjene koje su na snagu stupile ove godine, već rješenja iz prošle i prethodnih godina. Lani je tako sužen krug osoba za čije se uzdržavanje može koristiti porezna olakšica. Uzdržavani članovi više nisu unuci i praunuci, bake i djedovi, punci i punice, maćehe te svekri i svekrve, osim ako niste imenovani njihovim skrbnikom.

Kako se izračunava porezna osnovica

Podsjećamo, obveza plaćanja poreza postoji za dvije vrste dohodaka – za dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovne) i za drugi dohodak koji se ostvaruje radom izvan radnog odnosa (autorski honorar, prihod od rada po ugovoru o djelu, za rad u nadzornim odborima i slično).

Godišnju poreznu osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohodaka od rada, umanjen za osobni odbitak. Osnovica se izračunava tako da se zbroje sve plaće u 2018. i svi ostali dohoci ostvareni izvan radnog odnosa. Porezna osnovica do 210.000 kuna oporezuje se stopom od 24 posto, a razlika iznad toga iznosa stopom od 36 posto, uvećano za prirez.

poreza
Foto: Pixabay

Kada povrat poreza

Pravo na povrat poreza imate ako djelomično ili u potpunosti niste iskoristili osnovni osobni odbitak koji je lani iznosio 3800 kuna mjesečno (osobni odbitak se uvećava za invalidnost poreznog obveznika i/ili invalidnosti uzdržavanih članova obitelji).

Porezni obveznici osim za sebe imaju pravo i na osobni odbitak za uzdržavanu djecu, supružnika i roditelje, ali pod uvjetom da u 2018. nisu ostvarili primitke veće od 15 tisuća kuna. Ako je uzdržavani član tijekom godine imao primitak veći od 15 tisuća kuna, porezni obveznik ne samo da za tu osobu gubi pravo na poreznu olakšicu za cijelu godinu, nego će morati platiti i dodatni porez.

U 15 tisuća kuna ‘ulaze’ neoporezivi i oporezivi bruto primici iz kojih su isključeni npr. dječji doplatak, socijalne potpore i slično, dok se stipendije za školovanje primljene tijekom 2018. uključuju u limit od 15 tisuća kuna. Tek stipendije koje učenici i studenti prime ove godine neće ulaziti u navedeni limit (porezni obveznici će to osjetiti na obračunu poreza u 2020.).

Popis svih primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak možete pronaći ovdje.

>> Na snagu stupili novi porezni zakoni, evo što se sve mijenja

Pravo na osobni odbitak Porezna uprava priznaje samo za one uzdržavane članove koji su upisani u PK karticu i to samo za razdoblje u kojemu su na PK kartici navedeni kao uzdržavani članovi.

poreza
Foto: Pixabay

Podsjećamo, rok za prijavu uzdržavanih članova i podnošenje zahtjeva za priznavanje neiskorištenih poreznih prava za 2018. istekao je krajem veljače ove godine. Ako se prijavu i zahtjev podnijeli u propisanom roku, a poreznici vam nisu obračunali olakšice, imate pravo na prigovor na privremeno porezno rješenje. No, ako ste propustiti taj rok, poreznici vam neće uvažiti prigovor.

Kako uložiti prigovor

Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku ili usmeno, izjavom u zapisnik. U prigovoru morate navesti na koje se privremeno porezno rješenje podnosi, razloge podnošenja i što tražite od Porezne uprave. Prigovoru morate priložiti dokaze, npr. dokaz o ostvarenim primicima uzdržavanog člana.

Porezna uprava može prihvatiti prigovor u cijelosti ili djelomično, može ga odbiti ili odbaciti, o čemu će u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora donijeti rješenje i dostaviti ga poreznom obvezniku. Također, podnijeti prigovor odgađa plaćanje poreza utvrđenog privremenim poreznim rješenjem.

Pročitajte i ovo:
Prijava poreza 2019: Saznajte kako do povrata poreza