kazne
Foto: Pixabay

Prema najavi ministra financija Zdravka Marića danas počinje povrat preplaćenog poreza na dohodak, a većina građana isplate bi trebala dobiti do polovice kolovoza. To je dva tjedna kraći rok u odnosu na lani kada je povrat poreza trajao do kraja kolovoza.

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2018. proveden je za oko 600 tisuća građana, što je na prošlogodišnjoj razini (za dohodak ostvaren u 2017.)

Lani vraćeno gotovo 935 milijuna kuna

Prema podacima Porezne uprave od sredine veljače ove godine, od 600.982 porezna obveznika za koje je provedeno postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2017., njih 522.277 je ostvarila pravo povrata u ukupnom iznosu od 934,7 milijuna kuna. Za 63.044 građana poreznici su utvrdili da trebaju uplatiti ukupno oko 170,7 milijuna kuna.

Godinu dana ranije posebnih postupkom utvrđivanja poreznih obveza bilo je obuhvaćeno više od 1,1 milijuna građana koji su ostvarili pravo povrata preplaćenog poreza (za 2016.) u ukupno oko 1,1 milijardi kuna.

Povrat samo na porez na plaće i mirovine

Razlog u smanjivanju broja građana koji ostvaruju pravo na povrat poreza krije se dijelom i u poreznim izmjenama koje su stupile na snagu 2017. i koje su, među ostalim uvele podjelu dohotka na konačni i godišnji dohodak.

Konačni dohodak čine svi oblici dohotka od imovine, kapitala (dividende, kamate, kapitalni dobici i izuzimanja), osiguranja, honorari, prihod od rada po ugovoru o djelu, dohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuje paušalno i slično. To znači da za te dohotke ne podnose godišnje prijave, niti se može ostvariti pravo povrata poreza. Pravo povrata ostvaruje se samo za porez na plaće i mirovine.

>> Oporezivanje mirovina i rada uz mirovinu puno je ‘mina’, saznajte što vas čeka

Iako je sužen prostor za povrat poreza, dijelu građana isplatilo se podnijeti prigovor na privremena rješenja. U praksi najčešće se radi o pravu na priznavanja olakšica za uzdržavane članove.

Pročitajte i ovo:
CEA: Umjesto kompliciranih poreznih mjera uvesti flat tax, efekt na proračun isti
Porezna olakšica za mlade politička odluka, nema garancije za rast plaća