kazne
Foto: Pixabay

Za podnošenje zahtjeva za povrat poreza ostalo je još malo vremena. Zahtjevi se mogu predati do kraja veljače nadležnoj ispostavi Porezne uprave na Obrascu ZPP-DOH ili putem sustava ePorezna, priopćili su iz Porezne uprave.

U Poreznoj upravi napominju da uz predani obrazac ZPP-DOH nije potrebno prilagati vjerodostojne isprave, odnosno izvatke i potvrde iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih te izvatke i potvrde iz registra životnog partnerstva, s obzirom na to da Porezna uprava ima u njih uvid.

Na postupak obračuna godišnje porezne obveze za 2018. ne primjenjuju se promjene koje su na snagu stupile 1. siječnja ove godine, već izmjene iz ranijih poreznih promjena. Lani su mnogi građani ostali neugodno iznenađeni jer su dobili manji povrat poreza od očekivanog, a dio poreznih obveznika nije uopće ostvario povrat poreza. Razlog se krije u promjena zakona koje su stupile na snagu 2017., ali su do izražaja došle tek u obračunu poreza za 2018. (slično kao što će se ovogodišnje izmjene zakona ‘vidjeti’ pri obračunu poreza koji će se prijavljivati 2020.).

Važna podjela na godišnji i konačni dohodak

Prošla godina bila je prva u kojoj su poreznici počeli primjenjivati podjelu izvora oporezivih dohodaka na godišnji dohodak i konačni dohodak. Ta podjela primjenjuje se i u obračunu poreza u ovoj godini.

Godišnjim dohotkom smatraju se dohodci ostvareni na tržištu rada: plaće i mirovine, dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti i drugi dohodak koji uključuje autorske naknade.

Konačni dohodak čine svi oblici dohotka od imovine, kapitala (dividende, kamate, kapitalni dobici i izuzimanja), osiguranja, dva oblika drugog dohotka koji se smatraju konačnima i dohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuje paušalno.

Oporezivanje tih dviju skupina dohodaka razlikuje se u visini poreznih stopa, ali i u pravu na upotrebu osobnog odbitka.

Na dohotke od rada priznaje se pravo na osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka, a na ostale dohotke, koji se smatraju konačnima, to pravo je ukinuto. Više o tome možete pročitati na poveznici niže.

>> Dobili ste povrat poreza manji od očekivanog, evo i zašto

Olakšice samo za članove uže obitelji

Također, od lani je sužen krug osoba za čije se uzdržavanje može koristiti porezna olakšica. Tako uzdržavani članovi više nisu unuci i praunuci, bake i djedovi, punci i punice, maćehe te svekri i svekrve, osim ako niste imenovani njihovim skrbnikom.

Poreznici podsjećaju da se prava koja se mogu ostvariti odnose na uzdržavane članove uže obitelji, stupanj i vrstu utvrđene invalidnosti, prebivalište na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u potpomognuta područja I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara.

Također, uvećanje osobnog odbitka moguće je za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja.

poreza

Tko ne mora podnijeti poreznu prijavu

Važno je znati: Poreznici će odbiti prigovor na privremeno porezno rješenje ako zahtjev za priznavanje prava ne dostavite do kraja veljače

Poreznu prijavu ne morate podnijeti, dakle, ako ste ostvarili dohodak od nesamostalnog rada (plaće, mirovine, honorari) ili drugi dohodak koji se ne smatra konačnim (autorski honorar, prihod od rada po ugovoru o djelu).

U tom slučaju Porezna uprava će u posebnom postupku na osnovi evidencija i podataka kojima raspolaže utvrditi godišnji dohodak ostvaren u kalendarskoj godini te razliku za uplatu ili za povrat.

Što sve ulazi u godišnju poreznu osnovicu

Godišnju poreznu osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohodaka od rada, umanjen za osobni odbitak. Porezna uprava će u posebnom postupku zbrojiti ostvarene plaće u 2018., ali i svi ostvarene primitke temeljem drugog dohotka koji nisu konačni (autorska djela, ugovori o djelu i sl.).

Ako zbroj poreznih osnovica od navedenih primitaka prijeđe iznos od 210.000 kuna, razlika iznad toga iznosa oporezuje se stopom od 36 posto.

Kada povrat poreza

Povrat poreza možete ostvariti ako djelomično ili u potpunosti niste iskoristili osnovni osobni odbitak koji je lani iznosio 3800 kuna mjesečno. U tom slučaju porezna osnovica smanjuje se za dio osnovnog poreznog odbitka koji nije iskorišten tijekom godine.

S druge strane, možete biti dužni ako ste ostvarili honorare koji se oporezuju po stopi od 36 posto, a porez je plaćen po nižoj stopi. Također, dodatni porez morat ćete platiti ako ste prijavili uzdržavanog člana, a pokazalo se da je on ostvario godišnje prihode iznad dopuštenih 15.000 kuna.

Podsjećamo, privremena porezna rješenja Porezna uprava šalje do 30. lipnja, ali samo ako utvrdi dug ili preplatu poreza.

Na privremeno porezno rješenje možete se žaliti do 1. kolovoza ako smatrate da poreznici nisu raspolagali ispravnim podacima o ostvarenom dohotku ili nisu priznali neku poreznu olakšicu na koju imate pravo. Međutim, poreznici će odbiti prigovor ako zahtjev za priznavanje prava niste dostavili do kraja veljače.

Pročitajte i ovo:
Na snagu stupili novi porezni zakoni, evo što se sve mijenja