Standard & Poors'
Foto: Pixabay

Standard & Poor’s (S&P) prva je od tri vodeće kreditne agencije koja je kreditni rejting Hrvatske vratila na investicijsku razinu. Na spekulativnoj razini, u tzv. smeću, kreditni rejting Hrvatske nalazio se više od šest godina. Prvi ga je, krajem 2012., na tu razinu spustio upravo S&P, a slijedili su ga Moody’s u veljači 2013. i Fitch u rujnu te godine.

S&P sinoć je objavio da je kreditni rejting Hrvatske za dugoročna zaduženja u stranim valutama podignuo s ocjene BB+ na ocjenu BBB-. Agencija napominje da su izgledi za taj kreditni rejting stabilni, što znači da se uskoro neće mijenjati u niti jednom smjeru.

Kreditni rejting za dugoročna zaduženja u domaćoj valuti također je podignut s razine BB+ na razinu BBB- sa stabilnim izgledima.

Što se kratkoročnih zaduženja tiče, kako stranih tako i domaćih, Hrvatska je dobila rejting A-3, što pretpostavlja da zemlja neće imati nikakvih problema s vraćanjem dugova s dospijećem kraćim od godinu dana.

Pozitivan signal ulagačima

Kreditni rejting predstavlja mišljenje agencije o kreditnom riziku zemlje odnosno procjeni da će dužnik u cijelosti i pravodobno podmiriti sve dospjele obveze. Nizak kreditni rejting signal je investitorima da ulaganje u tu zemlju podrazumijeva povećani ekonomski i politički rizik. Nakon ocjene S&P-a, hrvatske dugoročne obveznice više nisu špekulativni instrumenti već kakva, takva ulagačka prilika.

Domaći ekonomski analitičari već duže najavljuju podizanje hrvatskog kreditnog rejtinga, prva takva očekivanja iskazali su još prije godinu dana. Na financijskim tržištima hrvatske državne obveznice, naime, već nekoliko godina kotiraju kao da imaju viši kreditni rejting nego što ga dodjeljuju agencije.

Kao jedan od glavnih razloga da držanje hrvatskog rejtinga na spekulativnoj razini, agencije su navodile visinu hrvatskog javnog duga koji prelazi razinu onih u usporedivim zemalja. Na ocjene je utjecala i kriza s Agrokorom.

Javne financije u boljem stanju

Standard & Poor’s sinoć je objavio kako njegova podignuta prognoza odražava poboljšanu metriku u proračunu, poduprtu oporavkom gospodarstva u proteklom razdoblju, zahvaljujući domaćoj potražnji oslonjenoj na poticajnom poreznom okruženju, ali i mjerama fiskalne konsolidacije koju je Vlada provela.

Proračun opće države bilježi primarni višak od 2015. godine, a u prosjeku je u 2017. i 2018. godini iznosio tri posto BDP-a. Javni je dug iskazan udjelom u BDP-u smanjen za 10 postotnih bodova u razdoblju od 2015. do 2018.”, navode u S&P-u.

Dodaju da su rizici za gospodarstvo, javne financije i financijsku stabilnost povezani sa stečajem Agrokora smanjeni, kao i mogućnost problema za proračun zbog državnih jamstava za brodogradilište Uljanik.

Stabilna prognoza za rejting Hrvatske odražava potencijal za ubrzano približavanje razine dohotka onome bogatijih trgovinskih partnera, ali i rizike koji proizlaze iz vanjskih neizvjesnosti, ističe se u izvješću Standard & Poor’s -a.

Uvjeti za daljnje dizanje rejtinga

Rejting bi mogao biti podignut u iduće dvije do tri godine ako se rast hrvatskog gospodarstva pokaže otpornim na cikličko usporavanje europskog gospodarstva i omogući daljnje približavanje prosječnoj razini dohotka u EU, uz mogućnost potpore koju bi moglo pružiti uklanjanje strukturnih prepreka rastu.

Pozitivno bi na rejting moglo utjecati i brže smanjenje duga nego što se trenutno očekuje.

Smanjenje rejtinga moglo bi pak uslijediti u slučaju značajnijeg usporavanja gospodarskih aktivnosti, možda zbog značajnog slabljenja vanjskog okruženja, što bi moglo nepovoljno utjecati na stanje u proračunu.

Rizik predstavlja i eventualna pojava financijskih obveza koje bi bile više nego što se očekuje, a mogle bi predstavljati značajan teret za proračun ili uteg za gospodarstvo, upozoravaju iz Standard & Poors’-a.

Bolji uvjeti za zaduženja poduzeća

Viši kreditni rejting zemlje bi, među ostalim, trebao u značajnoj mjeri utjecati na povoljnije uvjete (cijenu) zaduživanja zemlje na međunarodnom tržištu kapitala. Podsjećamo da je 10-godišnji prinos na hrvatsku obveznicu pao ispod dva posto. Nakon dizanja kreditnog rejtinga za očekivati je da će se i poduzeća moći povoljnije zaduživati.

Zbog vraćanja u investicijski razred, Hrvatske bi mogla postati zanimljiva i ulagačima koji zbog regulative ne smiju ulagati u vrijednosne papire sa špekulativnim rejtingom. No, na to će utjecati i ocjene ostalih dviju kreditnih agencija koje će uslijediti nakon ove S&P-a.

Agencija Fitch hrvatski kreditni rejting trenutačno drži na jedan stupanj do investicijskog (uz dodijeljene pozitivne izglede koji sugeriraju da bi uskoro moglo doći do vraćanja investicijskog rejtinga). Agencija Moody’s i dalje hrvatski kreditni rejting drži dva stupnja ispod investicijske razine.