KALKULATOR DRUGOG DOHOTKA

Sve više osoba ostvaruje neki oblik zarade mimo radnog odnosa, mirovine ili samostalne djelatnosti. U tom slučaju radi se o tzv. drugom dohotku, a pomoću ovog kalkulatora možete izračunati bruto ili neto iznose tako isplaćenih honorara za najčešće oblike ugovora: o djelu, o autorskom djelu te za autorske ugovore umjetnika.

Izračun sadrži i iznose svih poreza i doprinosa koji se obračunavaju i plaćaju sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti samo za autorska djela kao što su: jezična, glazbena i dramska djela, djela linkove umjetnosti, arhitekture, fotografska djela, audiovizualna i kartograska djela te prikazi znanstvene ili tehničke prirode (planovi, skice, tablice i dr.).

Kad radnik s poslodavcem (naručiteljem) sklopi ugovor za obavljanje povremenih, jednokratnih poslova onda se radi o ugovoru o djelu i on nije zamjena za ugovor o radu na određeno vrijeme.

Iznos

Stopa prireza:

Ugovor o djelu

Autorski honorar

Autorski ugovor umjetnika

Doprinosi za mirovinsko

1. i 2. stup

Samo 1. stup

Bez mirovinskog i zdravstvenog

Zatvori

Bruto 1
{{twoDecimals(Gross)}}
Izdatak
{{twoDecimals(Izdatak)}}
{{toProcenat(VrstaDohotka)}}%
Osnovica za doprinose
{{twoDecimals(OsnovicaDopr)}}
I. stup mirovinskog osiguranja
{{twoDecimals(PrviStup)}}
{{PrviStupPost}}%
II. stup mirovinskog osiguranja
{{twoDecimals(DrugiStup)}}
{{DrugiStupPost}}%
Oporezivi dohodak
{{twoDecimals(OsnovicaOporez)}}
Ukupni porez
{{twoDecimals(Tax)}}
24,00%
Ukupni prirez
{{twoDecimals(Surtax)}}
{{toProcenat(StopPrireza)}}%
Ukupni porez i prirez
{{twoDecimals(PorezIPrirez)}}
Doprinos za zdravstveno osiguranje
{{twoDecimals(DoprZdrav)}}
7,50%
Bruto 2
{{twoDecimals(Bruto2)}}
Neto isplata
{{twoDecimals(Net)}}
* Kalkulator je informativnog karaktera te se ne može koristiti u druge svrhe