Obrazovanje učitelja i kvaliteta učitelja

Jedan od sektora koji potiče nacionalni razvoj je obrazovanje osiguravajući razvoj funkcionalnog ljudskog potencijala. Institucija jakih obrazovnih struktura vodi društvu u kojem žive prosvijećeni ljudi, koji mogu izazvati pozitivan ekonomski napredak i društvenu transformaciju. Pozitivna društvena transformacija i s njim povezan gospodarski rast postižu se kada ljudi primjenjuju vještine koje su naučili dok su bili u školi. Stjecanje ovih vještina olakšava jedan pojedinac, svi mi ‘učitelji’. Iz tog razloga, nacije koje traže ekonomski i društveni razvoj ne moraju zanemariti učitelje i njihovu ulogu u nacionalnom razvoju.

Učitelji su glavni čimbenik koji pokreće učenikova postignuća u učenju. Učinak nastavnika općenito određuje, ne samo kvalitetu obrazovanja, već i opći učinak učenika koje obučavaju. Stoga bi sami učitelji trebali dobiti najbolje obrazovanje, kako bi zauzvrat mogli pomoći u osposobljavanju učenika na najbolji način. Poznato je da su kvaliteta nastavnika i kvalitetno poučavanje jedni od najvažnijih čimbenika koji oblikuju učenje te društveni i akademski rast učenika. Kvalitetna obuka će u velikoj mjeri osigurati da nastavnici budu vrlo kvalitetni, kako bi mogli pravilno upravljati učionicama i olakšati učenje. Zato je kvaliteta nastavnika i dalje zabrinjavajuća, čak i u zemljama u kojima studenti stalno postižu visoke ocjene na međunarodnim ispitima, kao što je Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS). U takvim je zemljama obrazovanje učitelja od primarne važnosti zbog potencijala koje ima da izazove pozitivna postignuća učenika.

Struktura obrazovanja učitelja stalno se mijenja u gotovo svim zemljama kao odgovor na potragu za stvaranjem učitelja koji razumiju trenutne potrebe učenika ili samo potražnju za nastavnicima. Promjene su pokušaji da se osigura stvaranje kvalitetnih nastavnika, a ponekad samo da se osigura da učionice ne budu bez nastavnika. U SAD-u je pitanje kako promovirati visokokvalitetne učitelje bilo sporno i, u posljednjem desetljeću ili tako nešto, motivirano je, u osnovi, metodama propisanim Zakonom No Child Left Behind (Accomplished California Teachers, 2015.). Čak i u Japanu i drugim istočnim zemljama gdje ima više nastavnika nego što je potrebno, a uspostavljene su strukture koje osiguravaju da se visokokvalitetni učitelji proizvode i zapošljavaju, pitanja vezana za nastavnike i kvalitetu poučavanja i dalje su zabrinjavajuća (Ogawa, Fujii & Ikuo, 2013. ). Obrazovanje učitelja stoga nigdje nije šala. Ovaj članak se sastoji od dva dijela. Najprije se raspravlja o sustavu obrazovanja učitelja u Gani, a u drugom dijelu razmatraju se neke determinante kvalitetne nastave.