A vista

    Što je A vista?

    A vista je oznaka za depozite isplative na prvi poziv – po viđenju kao i za čekove i za mjenice čim se predoče. A vista je i klauzula na mjenici koja znači da je ona plativa “po viđenju” dakle kad god se predoči.