ad valorem porez

    Što je ad valorem porez?

    Ad valorem porez je porez koji se izračunava kao postotak vrijednosti kupnje.