adekvatnost kapitala

    Što je adekvatnost kapitala?

    Adekvatnost kapitala je sposobnost pružanja bankovnih usluga javnosti sve dok se održava zakonski zahtijevan odnos jamstvenog kapitala prema ukupnoj aktivi.