agent

    Što je agent?

    Agent je zastupnik, obično vezan uz problem principal-agenta što je odnos u kojem jedna osoba (principal) želi da druga osoba (agent) nešto učini. U tom slučaju principal mora odrediti poticaje za agenta kako bi se maksimalizirala njegova očekivana dobit.