aktiva

    Što je aktiva?

    Aktiva su sredstva koja gospodarski subjekt (pojedinac ili poduzeće) posjeduje u određenom trenutku. Može biti realna i financijska. Financijska aktiva su sva financijska sredstva koja posjeduje poduzeće ili pojedinac. Realnu aktivu čine stvari, oprema, zgrada ili zemljište, odnosno neopipljivo pravo u posjedu poduzeća, ili pojedinca, koje ima vrijednost. Aktiva nosi korist svom vlasniku kao izvor budućih usluga, ili se može rabiti kako bi se osigurala buduća korist.