aktuarski pravedan prinos

    Što je aktuarski pravedan prinos?

    Aktuarski pravedan prinos je plan osiguranja prema kojemu se u prosjeku uplaćuje jednak iznos koji se dobiva nakon isteka osiguranja.