amortizacija

    Što je amortizacija?

    Amortizacija je opadanje vrijednosti nekog sredstva tijekom vremena zbog korištenja, uništavanja ili zastarijevanja. Amortizacija, kao dio ukupnih troškova poslovanja u obračunskom razdoblju, izravno ili neizravno tereti prihod poduzeća. Podliježe joj imovina za koju se očekuje da će se upotrebljavati dulje od jednog obračunskog razdoblja, koja ima ograničen koristan vijek trajanja, i imovina koja se upotrebljava u proizvodnji ili prodaji robe i pružanju usluga, koja služi za iznajmljivanje drugima ili za administrativne svrhe.