analiza korištenjem instrumentalnih varijabli

    Što je analiza korištenjem instrumentalnih varijabli?

    Analiza korištenjem instrumentalnih varijabli je analiza koja izolira utjecaj slučajne varijacije u intervenciji radi aproksimacije eksperimentalnog istraživanja.