analiza troškova i koristi

    Što je analiza troškova i koristi?

    Analiza troškova i koristi je (engl. Cost-Benefit Analysis), metoda ekonomske analize kojom se uspoređuju i vrednuju sve prednosti i svi nedostaci jednog projekta analizom svih njegovih društvenih troškova i koristi. Koristi se i izraz CBA analiza. Sastoji se od financijske analize troškova i koristi i ekonomske analize troškova i koristi. Svrha financijske analize je procijeniti generira li novčani tok budućeg projekta odgovarajuću i održivu razinu dobiti, dok je svrha ekonomske analize odrediti ekonomsku održivost projekta izračunom dodatnih koristi za društvo u cjelini nastalih kao rezultat provedbe projekta. Navedenim analizama izračunava se neto sadašnja vrijednost projekta (financijska ili ekonomska), koja predstavlja ukupnu vrijednost projekta svedenu na početnu godinu njegovog ukupnog vijeka trajanja.