analiza troškovne djelotvornosti

    Što je analiza troškovne djelotvornosti?

    Analiza troškovne djelotvornosti je uspoređivanje troškova različitih opcija koje donose slične koristi kako bi se odredilo koja je najjeftinija.