analiza usporedbe razlika

    Što je analiza usporedbe razlika?

    Analiza usporedbe razlika je analiza kojom se uspoređuju promjene rezultata tijekom vremena za eksperimentalnu skupinu s promjenama rezultata za kontrolnu skupinu tijekom istog razdoblja.