anuitet

    Što je anuitet?

    Anuitet je svota novca što ga plaća korisnik zajma godišnje ili u nekom drugom pravilnom razdoblju po posebnom amortizacijskom planu. Anuitet sadrži dio duga i pripadajuće kamate.