asimetrična informacija

    Što je asimetrična informacija?

    Asimetrična informacija je situacija u kojoj jedna strana u ekonomskoj transakciji ima bolje informacije o dobru ili usluzi kojom se trguje nego druga strana.