banka

    Što je banka?

    Banka je financijska depozitna ustanova koja prima novčana sredstva u depozit (polog), plaća na njih kamatu i usmjerava ih uglavnom u zajmove, baveći se uz to i financijskim uslugama. Nema jedinstvene definicije banke. Smatra se pozajmljivačem, novčarskim trgovcem, te ustanovom koja se bavi bankovnim poslovima. Postoje precizni i strogi uvjeti za njezino osnivanje. Općenito, bankom se smatra financijska institucija koja u pasivi drži depozite koji su po svojoj prirodi novac, a u aktivi ima kredite. To su joj glavne aktivnosti i provodi ih istodobno. Vrste banaka: centralne (emisijske, kontrolne), komercijalne (depozitne, kreditne), investicijske, razvojne (hipotekarne, industrijske) poslovne, multinacionalne, štedne itd.