bankovna doznaka

    Što je bankovna doznaka?

    Bankovna doznaka je prijenos sredstava s računa jedne na račun druge banke na lokalnoj ili međunarodnoj razini. U većini slučajeva treba fizički posjetiti banku ili putem internetskog bankarstva zatražiti bankovnu doznaku.