bankrot

    Što je bankrot?

    Bankrot je izraz kojim se označuje stečaj poduzeća; situacija u kojoj dužnik objavljuje stečaj kod nadležnog suda, ili je stečaj pokrenut presudom suda; također izraz za označavanje legalnog postupka likvidacije poduzeća; izraz kojim se označava da je iznos dugova poduzeća premašio vrijednost njegove imovine, odnosno da je neto vrijednost imovine poduzeća postala negativna. Poznat je i fraudolentni (prijevarni) bankrot kada vlasnik tvrtke uništava ili prikriva svoja dobra, da bi izbjegao zahtjeve vjerovnika.