bruto ostavina

    Što je bruto ostavina?

    Bruto ostavina je cjelokupna imovina koju pojedinac posjeduje na dan svoje smrti.