burza

    Što je burza?

    Burza je javnopravna ili privatna ustanova, mjesto gdje se sastaju kupci, prodavatelji i posrednici (mešetari) radi sklapanja poslova. Na burzama se trguje isključivo zamjenjivom robom, koja je standardizirana, a njezina prisutnost nije potrebna, jer se pozivom na burzovne uzance i standarde zna sve o kvaliteti i drugim obilježjima robe. Trguje se devizama, vrijednosnim papirima, robom i dr. Burza je strogo organizirano tržište, najčešće je kontrolira država. Prema predmetu poslovanja, razlikuju se devizne burze, burze vrijednosnih papira, ili efekata, burze roba i druge burze.