carine

    Što su carine?

    Carine su pristojbe koje se plaćaju na robu inozemnog, a katkad i domaćeg podrijetla što prelazi državnu, odnosno carinsku granicu. U pravilu carinske pristojbe plaćaju kupci. Prema smjeru kretanja robe koja se opterećuje carinom, razlikuju se uvozne, izvozne i tranzitne carine. Prema načinu odmjeravanja, razlikuju se carine ad valorem (carina kao postotak od kupovne vrijednosti), specifične i kombinirane carine. Prema učincima koji se žele postići, mogu biti fiskalne i zaštitne (ponajviše zaštita domaće proizvodnje i zaposlenosti).